İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7364)

  • Mevzuat Tarihi06.07.2023
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek için kurulan İstanbul Finans Merkezinin yönetilmesi, işletilmesi, katılımcı belgesi verilmesi ve tek durak büronun işleyişi ile 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanununun uygulanmasına dair usul ve esaslarına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İstanbul Finans Merkezi Kanunu (7412)


Yorumlar