SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu çerçevesinde çıkarılan Çerçeve Ana Statü.

Sulama Birliklerinde Personel Giderleri Oranı Hk.

İyi Çalışmalar Hocam, yaklaşık 20 gün önce D.S.İ. Genel Müdürlüğünden yeni kanun değişikliğinden sonra Birliklerin durumlarını gözlemlemek üzere Daire Başkanı ve Genel Müdürlükten şube müdürleri toplantı yaptılar. Gelen Şube müdürlerinden birisi 4734...

Zabıt Varakaları Hk.

Sevgili Hocam; Birlik çalışanları tarafından sulama sezonu içerisinde sulama programına uymayan su kullanıcılarına " Ceza Yönetmeliği" ne göre Nisan ayı içerisinde 50'ye yakın Zabıt Varakası düzenlenmiştir. Birlik Yönetim Kurulu bu zabı...

Birlikler arası para transferi

Hocam bölgemizdeki 2 adet sulama birliğini yönetmek üzere DSİ'den bir arkadaş atanmıştır. Atanan birlik başkanının ilk icraatlarından birisi parası olan birlikten 135 bin lira parayı parası olmayan birliğe aktararak elektrik borcunu ödemek olmuşt...

Sulama Beyannamesi Vermeden Ya Da Eksik Beyanname İle Sulama Yapan Birlik Üyelerine Yaptırım Uygulamama

Bu Karar, 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu'na göre sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine idari para cezası uygulanması gerekirken idari yaptırımı uygulamaması ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suç...

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statü Çalışmaları ve Bazı Öneriler

Sulama Birlikleri için yapılan Çerçeve Ana Statü çalışmalarına ışık tutmak amacıyla, yapılan bazı değerlendirmeleri içermektedir.

Sulama Birliklerinin Feshi Şart ve Usulleri İle Tasfiye Halinde Personelin Durumu

Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama birliklerinin yapılarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, 19.4.2018 tarih ve 7139 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Bu değişikliklerle, sulama birlikleri çok farklı bir noktaya evrilmiş olup...

Sulama Birliklerine Başkan Görevlendirilmesi

Sulama Birlikleri Kanunu, 7139 sayılı Kanun ile değişikliğe uğradı ve Birlik Başkanları artık kamu personeli arasından Bakan tarafından görevlendirilecek.

Sulama Birliklerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor... Personel Yine Mi Gözardı Edilecek?

Detaya ve diğer hususlara ilişkin değerlendirme ve düşüncelerimizi saklı tutarak, özellikle sulama birlikleri ile ilgili düzenlemeler TBMM Komisyonlarında görüşülürken, kendisini bu konunun tarafı olarak görüp çalışma ve kamuoyu oluşturma çabası içer...

Personel Alımı

Hocam, Birliğimiz Personel giderleri Bütçenin %30'nu aşmaktadır. Ancak sulama işçilerimiz de yeterli değildir. Bu sebeple Destek Personel Hizmet alımı yolu ile 4734 sayılı kanunun 21/f bedni gereğince 12.03.2018 tarihinde Personel Hizmet alımı ih...