İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Naklen Atamada SGK Girişi ve Maaş Hesabı

Naklen atanma ile gelen memurlarda, sgk üzerinden işe giriş işlemi naklen atama olurundan ne kadar zaman sonra yapılmalı? Maaş hesabı yapılırken de işe giriş yapılan tarih mi hesaba alınmalı?

Şirket İşçilerinin Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretleri

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde hükümlerince Gümüşova Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan personel limited şirketi bünyesinde çalışan işçilerden 2 kişinin işine ikale sözleşmesi ile...

İşçinin Askere Gitmesi Hk.

İyi çalışmalar, Belediye şirketimizde sürekli işçi kadrosunda bulunan personelimiz 6 aylık askerlik görevini yerine getirecektir. Biz bu personelimize askerlik süresi boyunca ücretsiz izin verebilir miyiz? Verebilirsek nasıl bir yol takip edeceğiz? V...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatları

Belediye şirket çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatları belediye bütçesinden mi şirket bütçesinden mi ödenir?

Şirket Üzerinden İşçi Alımlarında Sabıka Kaydı Hk.

Belediyemiz Şirketinde işçi statüsünde çalışmak üzere işe alınacak kişilerle ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda bazı ilgililerin suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Suç k...

Şirket Üzerinden İşçi Alımında Sabıka Kaydı Hk.

Hocam merhaba. Belediyemiz şirketinde çalıştırılmak üzere 4 aylık geçici işçi almak için Emniyet Müdürlüğü'ne güvenlik soruşturması yazısı yazdık. Soruşturma sonucunda birinci işçinin sicilinde; "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan iş...

Sendika Şube Başkanı Seçilen İşçinin Kıdem Tazminatı

Belediyemizde sürekli işçi olarak çalışmakta iken Belediye İş Şube Başkanlığına seçilen işçimiz 2011 yılında sözleşmesini askıya alarak Belediye İş Sendika başkanı olarak görev yapmaya başlamış, 3 dönemdir de şube başkanlığını sürdürmeye devam etmekt...

Belediye Şirketi İşçisi Kıdem Tazminatı Hesabı

Sayın hocam, 01.01.2017 tarihinde 4734 sayılı yasanın 19 maddesine göre ihalesi yapılan bir hizmet alımı işi ile göreve başlayan bir personel 696 sayılı KHK ile 02.04.2018 tarihinden itibaren Belediyemiz bünyesinde kurulan personel Limited Şirketinde...

Sigorta Primi Desteği

Türkiye İş Kurumundan gelen yazıda TYP kapsamında yapılan hakedişlerden 6661 sayılı kanun kapsamında yapılan asgari ücret destek tutarı indirimlerinin düşülmesi için kurumumuzun 1 sayılı cetvel dışında olunması gerektiği belirtilmekte ve Maliye Bakan...

Emekli İkramiyesinin Haczi Hk.

Belediyemizden 2019 yılı içerisinde emekli olacak bir personelimize ait emekli ikramiye tutarının çok üstünde icraya borcu bulunmakta olup; emekli tazminatının ne kadarının icraya ödenmesi gerekmektedir?