İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Mesleki Yeterlilik Belgesi Hk.

İş güvenlik yasasına göre belediyemizi sahada kaynakçı, elektrikçi, marangoz, su kanalizasyon ustası ve park bahçe vs çalışan personeller için mesleki yeterlilik belgesi şartı kanuni gereklilik midir? Almaz isek ne olur? Kanuni müeyyidesi nedir? Mesl...

Askerlik Hizmeti Sona Eren İşçinin İşe Alınması

Askerlik için görevinden ayrılan Belediyemizde şirket işçisi olarak çalışan kişi işe geri dönmek istemektedir. Bu konuda geri işe almamız zorunlu mudur? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? Teşekkürler

Şirketler Arası İşçi Çalıştırılması Hk.

Belediyemizde Personel A.Ş ve Çağlak A.Ş olmak üzere %100 belediye ortağı olan iki adet şirket vardır. Söz konusu Çağlak A.Ş. Belediyemize ait sosyal tesisi ihale yoluyla kiralamak suretiyle işletmektedir. Personel A.Ş bünyesinde bulunan bir elemanı...

Fazla Çalışma Ücretinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; fazla çalışma ücreti üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Memurun İşçi Olarak Çalıştığı Döneme İlişkin Kıdem Tazminatı

Belediyemizde 15.11.1995 tarihinden 15.07.1998 tarihine kadar 4/a'lı (s.s.k) işçi olarak çalışan belediye personelimiz toplam 32 aylık sigortalı çalışmasını kendi isteği ile sonlandırıp memur olarak belediyede çalışmaya başlamıştır. Daha sonra başka...

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Hocam, belediyemizde 48 işçi ve 24 memur bulunmaktadır. İş güvenliği ve iş yeri hekimi hizmeti alınması mecburi midir?

Belediye Şirket İşçilerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

Merhaba, 696 sayılı KHK ile kurulan şirketimizde 375 sayılı KHK’ya eklenen 23. ve 24. madde hükümleri çerçevesinde işçi çalıştırılmaktadır. Mevcut bu işçiler ile sendikalar arasında herhangi bir bağ kurulmamış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)

Bu karar; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe...

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)

Bu karar; "22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar"ın yürülüğe konulmasına ilişkindir.

Emekli Mühendisin İstihdamı Hk.

Hocam merhaba kolay gelsin. Özel sektörden emekli olmuş bir mühendisin belediyemiz personel şirketinde veya belediyemiz bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi mümkün mü? Çalıştırabilirsek eğer emekli maaşı kesilir mi? Saygılar.