İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Memura Maaş Avansı Verilmesi Hk.

Sayın Başkanım, Belediyemizde görevli memur, kadrolu işçi ve belediye şirket işçilerinin önceden gelen 2 maaş alacakları bulunmaktadır. Memurlara avans verilmesi mümkün müdür? Saygılar

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam, belediyemizde 5 yıl boyunca hizmet alımı ile çalıştiktan sonra taşeron işçisi olarak 1 yıl çalışıp 696 sayılı KHK ile belediye şirketine geçen işçilerimizden, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygu...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

1-Mahkemece işten çıkarılan şirket işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi istenilmektedir. Kararda belediye ve şirket eşit derecede sorumlu tutulması tazminatların belediye bütçesinden ödenmesinde bir sak...

Şirket Personelinin İş Kıyafetleri

Şirket personelinin iş kıyafetleri belediye mi şirket tarafından mı karşılanır?

Naklen Atamada SGK Girişi ve Maaş Hesabı

Naklen atanma ile gelen memurlarda, sgk üzerinden işe giriş işlemi naklen atama olurundan ne kadar zaman sonra yapılmalı? Maaş hesabı yapılırken de işe giriş yapılan tarih mi hesaba alınmalı?

Şirket İşçilerinin Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretleri

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde hükümlerince Gümüşova Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan personel limited şirketi bünyesinde çalışan işçilerden 2 kişinin işine ikale sözleşmesi ile...

İşçinin Askere Gitmesi Hk.

İyi çalışmalar, Belediye şirketimizde sürekli işçi kadrosunda bulunan personelimiz 6 aylık askerlik görevini yerine getirecektir. Biz bu personelimize askerlik süresi boyunca ücretsiz izin verebilir miyiz? Verebilirsek nasıl bir yol takip edeceğiz? V...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatları

Belediye şirket çalışanlarının kıdem ve ihbar tazminatları belediye bütçesinden mi şirket bütçesinden mi ödenir?

Şirket Üzerinden İşçi Alımlarında Sabıka Kaydı Hk.

Belediyemiz Şirketinde işçi statüsünde çalışmak üzere işe alınacak kişilerle ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda bazı ilgililerin suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Suç k...

Şirket Üzerinden İşçi Alımında Sabıka Kaydı Hk.

Hocam merhaba. Belediyemiz şirketinde çalıştırılmak üzere 4 aylık geçici işçi almak için Emniyet Müdürlüğü'ne güvenlik soruşturması yazısı yazdık. Soruşturma sonucunda birinci işçinin sicilinde; "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan iş...