İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Engellilik İndirimi Alan Çalışanın İlave Asgari Geçim İndiriminden Faydalanması

Bu Görüş; üçüncü derece engelli olarak çalışan işçinin almış olduğu ücretin engellilik indirimiyle birlikte ilave asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağınız hususundadır.

Sosyal Medyadan Parti Liderine Hakaret Eden İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi Hk.

Belediye Başkanının bağlı olduğu partinin genel başkanına hakaret eden şirket işçisinin iş akdi sonlandırılabilir mi?

İşten Ayrılan İşçinin Sendika İkramiyesi Hk.

İşçilere mayıs ve ekim aylarında iki defa 30 günlük ikramiye veriliyor. Eylül ayında işten çıkan işçi Ekim de verilen ikramiyeyi hak eder mi?

Belediye Şirket İşçisinin İstifası Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz Şirketinde Kepçe Operatorü olarak çalışan personel işten ayrılmak istediği beyanında bulunuyor, fakat tazminatını almak istiyor. Başkanımızda tazminatının ödenmesini istiyor. Genel literatürde istifa edene tazminat ödenmez hü...

Emekliliği Gelen Şirket İşçileri Hk.

Hocam merhabalar, 696 sayılı KHK ile Belediye Şirketlerine geçişi yapılan işçiler emekliliği hak ettiği zaman emekli ediliyorlar, Şirkete sonradan girişi yapılan çalışanlar emeklilik zamanları geldiği zaman emekli edilmeli midir? Görüşünüzü paylaşırs...

Kısa Çalışma Ödeneğine Asgari Geçim İndiriminin Uygulanmayacağı

Bu Görüş; kısa çalışma ödeneğinin gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu ödemeye asgari geçim indiriminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emekliliğe Teşvik Amacıyla Ücret Mahiyetinde Ödenen 7 Aylık Ücrete Engellilik İndiriminin Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu Görüş; ikinci derece engelli indiriminden yararlanan işçinin emekli olması karşılığında iş yerinin onun adına emeklilik teşviki olarak fazladan 7 aylık ücret ödemesi durumunda, söz konusu 7 aylık ücret ödemesine engellilik indiriminin uygulanıp uy...

İşçi Ücret Avansı Hk.

Sayın hocam, belediye işçi kadrosunda çalışan bir işçi 5.000.00 TL tutarında para istedi ve maaşımdan ayda 1000.00 TL kesilmesini talep etti. Belediye olarak bu işçiye avans verip her ay maaşından kesebilir miyiz veya yasal olarak nasıl bir yol izlem...

Askerlik Borçlanmasının Diğer Ücret Gelirinden İndirim Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Memur ve İşçilere Maaş Avansı Verilmesi Hk.

Selam hocam, Belediyemiz Hacılar Enerji A.Ş. adına bir alış veriş marketi kuruldu. Bu marketten alış veriş yapmak isteyen işçi ve memurlar var. Belediyemiz işçilerine alacağı kadar avans verilmek suretiyle hizmet verilecektir. Bunda bir sakınca varmı...