İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

SGK Prim Borcundan Dolayı Muhasebeci ve Belediye Başkanının Şahsi Mallarının Haczi

Sn Hocam, şu sıralar belediyelere SGK tarafından ödeme emri gönderilmek üzere ayrı ayrı kuruma, şirkete, şirket müdürüne ve muhasebe yetkilisine hatta bazı belediyelerde SGK belediyenin borcundan dolayı 5510 kanunun 88. maddesi ve 6183 ün 35 inci mad...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

2018 yılında güveni kötüye kullanmadan dolayı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan kadrolu bir işçi bulunmaktadır. Bahse konu olayla ilgili işveren tarafından kişinin savunması alınmamıştır ve idari soruşturma da açılmamıştır. İş akdine son v...

Geçici İşçi Çalıştırma Süresi Hk.

Kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediyelerde 5 ay 29 gün üzerinden çalıştırılan geçici işçiler, Çalışma Bakanlığınca son açıklanan beyana göre 9 ay 29 gün olarak geçici işçi çalıştırılacağını söylendi. Biz de belediyede 2020 yılında 9 ay 29 gün geçici...

Engelli Raporu Dolayısıyla Resen Emeklilik

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Zabıta Komiseri kadrosunda çalışan bir personelin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan almış olduğu yüzde 78 engelli oranı raporuna ilaveten devlet hastanesinden...

Engelli İşçi Alımı Hk.

Hocam merhaba; 1) Belediyemiz D6 grubunda 38 sürekli işçi kadromuz bulunmakta. 17 kadromuz doludur. Belediyemizde engelli kadrosunu nasıl oluşturabiliriz? Bu kadrolu işçilerimizden bir kişi görev yıllarında rahatsızlık geçirerek %69 engelli raporu al...

Nişan ve Evlilik İzni

Merhaba iyi günler, Belediye şirketinde çalışmakta olup personelin yıllık izni hariç (yıllık izinden düşmeme kaydıyla) Personelin kendi nişan ve düğünü için izin hakkı kaç gündür?

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Bu Tebliğ; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Şirket İşçileri Yıllık İzin Sürelerinin Hesabı Hk.

696 sayılı khk ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin yıllık izin hakediş zamanı taşeron firmadaki işe giriş tarihi olarak mı dikkate alınmalı, yoksa kurumla sözleşme imzaladıkları 1 Nisan tarihi olarak mı dikkate alınmalı? Yıllık izin süresi...

Şirket İşçisinin Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK İle Belediye Şirketi geçirilen işçiler, geçiş aşamasında imzaladıkları taahhütname gereği tüm haklarından feragat ettiklerine dair imza vermişlerdir. Şirket kadrosuna geçirilen işçiler işten çıkarılmaları durumunda kıdem t...