İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Şirket İşçilerine İlave Tediye Ödenmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 696 sayılı kanun kapsamında Belediyelerce kurulmuş olan şirketlere geçirilen taşeron işçiler, 25 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 52 günlük ilave tediyeden yararlanabil...

Şirket İşçi Alımında Aranacak Şartlar Hk.

Sayın Hocam; 1-657 Sayılı DMK" nun 48. Maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımayan kişiler Belediye Personel Hizmetleri Şirketinde sürekli işçi Kadrosuna alınabilir mi? 2- 2886 sayılı Kanun gereğince ihale yoluyla...

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları (2020)

Bu genelge, 1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve g...

Şirket İşçisi Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın hocam, şirkette çalışan ve emekliye ayrılan işçinin kıdem tazminatı kim tarafından ödenecek diye bir sorum vardı? İyi çalışmalar diliyorum 

Hapis Cezası Alan İşçi Hk.

Günaydın hocam bir işçimiz ceza evine giriyor. 17/d maddesinde, işi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır, denilmektedir. Benim öğrenmek istediğim cezaevi çıkışı bu işçi tekrar işe...

Belediye Şirket Personelinin Kullanılmayan İzin Bedelleri Hk.

Hocam Merhabalar; Belediye Personel Ltd.Şti.de çalışmakta iken emekli olan personelin kullanmadığı izinlerinin bedelleri kıdem tazminatı ile birlikte ödenecek midir? Ödenecekse bu izin bedellerinden SGK kesintileri kesilecek midir?

Şirket İşçileri Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, çalışmalarınızda başarılar diler, Soru 1 :Belediyemize ait Personel A.Ş. çalışan işçinin emekli olması halinde kıdem tazminatı şirket tarafından mı ödenir? Soru 2:Şirket tarafından ödenen kıdem tazminatı belediyeden talep edilir mi? Ed...

Belediye Şirketi Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler, Belediyemizdeki Personel Ltd.Şti ne bağlı işçilerimiz için Disiplin Kurulu ne şekilde oluşturulacaktır? Disiplin ceza cetveli nasıl belirlenecektir? İyi çalışmalar. 

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.