Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi30.04.2016
  • KurumAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bu Yönetmelik; korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel veya ruhsal engellilere, işverenlerince zamanında ödenen, yasal yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilen ücretlere karşılık olarak işverenlerine yapılacak ödemenin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamına giren korumalı işyerlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar