Mevzuat

  • Sıralama

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Bu Tebliğ; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2019 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1384)

Bu Karar; 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyenin ödenme tarihlerine ilişkindir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe kiş...

Arabuluculuk Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde İş Sözleşmesi Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Bu Genel Yazı, arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkindir.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin, Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerini Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 556)

Bu Karar; İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden ertelenmesi amacıyla...

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi

Bu Genel Yazı, nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin internet ortamından gönderilmesine ilişkindir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Bu Tebliğ; asgari ücret tespit komisyonu kararının uygulanması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)

Bu Tebliğ; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi

Bu Genelge, kadroya alınacak olan sigortalıların gerek işyerlerinin gerekse kendilerinin tescil işlemleri açısından yapılacak işlemlere ilişkindir.

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 26)

Bu Cumhurbaşkanı Kararı; 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamındaki işçilere 2018 yılında verilecek ilave tediyenin tarihlerini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.