İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7409)

  • Mevzuat Tarihi28.07.2023
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu karar, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranın arttırılmasına ilişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İşsizlik Sigortası Kanunu


Yorumlar