İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

SGK Ödemelerinde Gecikme Zammı ve Cezası İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu genelge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 79 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile idari para cezası uygulanmayacak hallere ilişkindir.

2020 Yılı Pratik Bilgilerİ

2020 Pratik Bilgileri ve Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdarelerle İlgili Hükümleri

Personel Giderleri Oranı ve Geçici İşçi Vizesi Hk.

28.04.2018 tarih ve 2018/11608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Es...

Belediye Personel Şirketine İşçi Alımı ve Personel Gider Oranı Hesabı

İyi günler Hocam, belediye personel limited şirketine personel alımında belediye meclis kararı alınır mı, yoksa şirket müdürü yani belediye başkanının yetkisi yeterli midir? Şirkete personel alımında nasıl bir yol izleyeceğiz? Gelir- gider oranı nası...

Şirket İşçilerinin Kıdem Tazminatına Esas Çalışma Süreleri Hk.

Merhabalar hocam. Belediyemize ait şirket personellerinden emekli olması gerekenler bulunmaktadır. 696 sayılı KHK kapsamında hizmet alımı ile çalışan personeller belediyelerin şirketlerine aktarılmıştır. İşçiler istihdam edilirken 696 sayılı KHK gere...

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Zincirleme Yapılması Hk.

İyi günler hocam, Belediyemize ait şirkette 19.08.2019 tarihinde başlayan ve 19.02.2020 tarihinde sözleşmeleri sona erecek geçici işçiler çalışmaktadır. Tekrar işçi alımı için İşkura başvurduğumuzda halen çalışmakta olan bu geçici işçiler şirketimizd...

Sulama Birliği Personeline İlave Tediye Ödenmesi Hk.

Hocam kolay gelsin. Sulama Birliği çalışanları ilave tediye alabilir mi? Çalışanlara ilave tediye ödenmesinde bir sakınca var mıdır? İyi çalışmalar

Şirket İşçisi Yıllık İzin Hesabı

İyi günler Hocam. Belediyemizde Taşeron işçi olarak çalışırken, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçiler...

Geçici İşçi Vizesi Hk.

Belediyemizde 5 ay 29 gün süre ile 2020 yılında mevsimlik işçi çalıştırmak istiyoruz. Konu ile ilgi 2020 yılında çalıştırılmak üzere 2019 yılında meclis kararı 70 adam/ay olmak üzere aldık. Bundan sonra yapılacak prosedür nedir? Daha önce valilik ona...

Belediye Şirketi Üzerinden Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları İçin Şirkete Rücu Edilmesi Hk.

Sayın Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Belediye Şirketi üzerinden istihdam edilen işçi emekli olmuştur. Hizmet alım ihalesi ile alt işveren işçisi olarak çalıştıkları süreler için ödenecek olan kıdem tazminatı ilgili taşeron şirketlerden rüc...