İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Emekli Olan Şirket İşçilerine Emekli Yol Tazminatı Hk.

696 KHK ile Belediyemiz şirket personeli olarak çalışan işçi emekli şartlarını taşıdığından iş akdi fesih edilmiştir. Şirket personeline Emekli Yol tazminatı (0,154461*13558) ödenir mi?

Belediye Şirketine İşçi Alımında İlan Zorunluluğu Hk.

Hocam merhaba. Belediyemiz şirketine 4 aylık ve 3 aylık süre ile işkur ilanına çıkılarak ve sözlü sınavı yapılarak geçici işçi (6 kişi) aldık. İşçilerimizin belirli iş sözleşme süreleri 17 Aralıkta son buluyor. Geçici işçilerimizi süreleri bittiğinde...

Şirket Müdürünün Sendikal Haklardan Yararlanması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 696 Sayılı KHK kapsamında personel çalıştırmak üzere kurulan ve sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan Personel Limited Şirketinde müdürlük görevini yürüten Belediye meclis üyesinin sendikal haklardan faydalandırılması mümkün...

Sendika Üyesi Olmayan İşçinin TİS'den Faydalanması Hk.

Hocam merhabalar; 1-) Belediyemizde hali hazırda yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi mevcuttur, işçilerimizden birinin bu sendikaya üye olmadığı, ancak sendika sözleşmelerinden sendika aidatı kesilerek faydalandırılmaya devam ettiği tespit edilmi...

Vefat Eden Kadrolu İşçinin Kıdem Tazminatı ve Diğer Haklarının Ödenmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Yusufeli Belediyesi bünyesinde 20 yıl kadrolu olarak çalışan bir işçimiz rahatsızlanarak (kanser tedavisi görüyordu) vefat etti. Kurum olarak kıdem tazminatı ve diğer ödemeler hakkında nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkür ederim.

Yıllık Ücretli İzinlerin Kullandırılması Hk.

Belediyemizde çalışan işçi personellerden izinleri birikenlere isteği dışında izin evrakı düzenleyerek izin kullandırılması mümkün müdür, yoksa istediği tarihte mi kullandırılacak? İyi çalışmalar.

Personele Verilen Yemek Bedelinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı

Bu Görüş; işçilere işyerinde yemek verilmeyip, yemeğin bir şirketten alınan kartlarla verilmesinde, yani bu kartlara yüklenen bedel ile yalnızca hazır tüketim ürünleri satın alınabilmesi durumunda bu yemek yardımının gelir vergisinden istisna olup ol...

İşçilerin Tabi Olduğu Sosyal Güvenlik Statüsü Hk.

Sayın Hocam, 5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışan işçiler dendiğinde Belediyemizin hangi çalışanlarını içermektedir?

Personel Şirketine İşçi Alımı Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizde KHK ile kurulun Personel Hizmetleri Limited Şirketine (9 kişi ile) daha sonra iş artışı ile 3 adet personel alınmıştır. Personel gider oranımızın kurtarması durumunda şirkete 2 adet daha işçi alabilir miyiz? Saygılarımla,

Aile Yardımı Hk.

Hocam iyi çalışmalar YUSUFELİ BELEDİYESİ PER.LTD.ŞTİ ile sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı ve sözleşmede olan maddeyi olduğu gibi yazdım. Eşi Devlet memuru olan işçi aile yardımından yararlanabilir. Her iki çalışanda aile yardımı alabili...