İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Belediye Şirketinin TİS İmzalaması Hk.

Taşeron işçi olarak çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile belediyemiz şirketine alınan işçiler belediye iş sendikasına kurumumuz bilgisi olmadan üye olmuşlardır. Şimdiye kadar 696 sayılı KHK ekinde yayınlanan sözleşme hükümleri uygulanmakta idi. İşçiler...

Asgari Ücret Destek Tutarı Hk.

İyi Çalışmalar. Belediyemiz şirketi asgari ücret destek tutarından yararlanmaktadır. Her ay düzenlenen hakedişe ait hakediş raporunda asgari ücret desteği kesintisi yapılıyor. Bu asgari ücret destek tutarı kesintisi Belediye hesabına muhasebe kaydı y...

Kadrolu İşçilerin Kurum Değiştirmesi Hk.

Hocam, 2007 de geçici iş pozisyonunda çalışırken 5620 sayılı Kanunla daimi işçi kadrosuna geçtik. Bu kanun kapsamında nakil yapılamıyor veya başka yere gitme hakkı yok denildi. Bu kapsamda çalışan daimi işçiler başka belediyelere karşılıklı olur olma...

Şirkette İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı Eğitmen Kadrosunda çalışan Oktay BALCAN İş Güvenliği Uzmanı olarak 80 Saat görevli bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından aşağıdaki kanun maddesine dayanarak iş güvenliği...

Memura Maaş Avansı Verilmesi Hk.

Sayın Başkanım, Belediyemizde görevli memur, kadrolu işçi ve belediye şirket işçilerinin önceden gelen 2 maaş alacakları bulunmaktadır. Memurlara avans verilmesi mümkün müdür? Saygılar

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam, belediyemizde 5 yıl boyunca hizmet alımı ile çalıştiktan sonra taşeron işçisi olarak 1 yıl çalışıp 696 sayılı KHK ile belediye şirketine geçen işçilerimizden, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygu...

Şirket İşçisi Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

1-Mahkemece işten çıkarılan şirket işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını belediye başkanlığımız tarafından ödenmesi istenilmektedir. Kararda belediye ve şirket eşit derecede sorumlu tutulması tazminatların belediye bütçesinden ödenmesinde bir sak...

Şirket Personelinin İş Kıyafetleri

Şirket personelinin iş kıyafetleri belediye mi şirket tarafından mı karşılanır?

Naklen Atamada SGK Girişi ve Maaş Hesabı

Naklen atanma ile gelen memurlarda, sgk üzerinden işe giriş işlemi naklen atama olurundan ne kadar zaman sonra yapılmalı? Maaş hesabı yapılırken de işe giriş yapılan tarih mi hesaba alınmalı?

Şirket İşçilerinin Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Yıllık İzin Ücretleri

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici madde hükümlerince Gümüşova Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan personel limited şirketi bünyesinde çalışan işçilerden 2 kişinin işine ikale sözleşmesi ile...