İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İşçi Ücretlerinden İcra Kesintisi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizin şirketinde çalışmakta olan işçilerin icra kesintisi hakkında; İşçinin bordrosunda yer alan gelir kalemlerinden hangisinden 4/1 icra kesintisi yapılır? Hangi kalemlerinden yapılmaz?

Engelli Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Emeklilikleri Hk.

İyi Çalışmalar. Engelli çocuğu bulunan Belediyemiz Şirket personelini, engelli çocuktan dolayı vergi indiriminden yararlandırıldığı zaman, emeklilik işlemlerinde de vergi indiriminden yararlanan engelli personel statüsünden yararlanır mı?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı

Merhaba Sayın Hocam; Erbaa Belediye Başkanlığı 696 sayılı KYK kapsamında daha önceki hizmet alımı ihalelerinde çalışan personellerinin kendi şirketine geçirmiştir. Bu işlem esnasında İçişleri Bakanlığına Personel sayısını 320 olarak bildirmiştir. Şir...

İcradaki Taşınmaz Satışlarında Emlak Vergisi Alacağının Tahsili

1319 S. Emlak Vergisi Kanununun 30 maddesi; "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükelle...

Memur Tedavi Yolluğu

Sayın Hocam, Devlet Memuru personel, özel bir hastanede geçirmiş olduğu ameliyat sonrasında 45 günlük iş görmezlik heyet raporu almıştır. Personel daha sonra aynı özel hastanede ameliyat geçirdiği bölgeden Fizik Tedavi olmuştur. Personel ilçede ikame...

İşçinin Çocuğuna Eğitim Yardımı Ödenmesi

Sayın Hocam; Kamu işçisinin (Bayan) çocukları eşinin üzerinde olduğundan kendisine çocuk yardımı gözükmediği durumda, Sendika haklarından dolayı belgelenen eğitim yardımı ödenir mi?

Belediye Başkanı Ek Göstergesi, Müştemilata Su Aboneliği Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar; 1-) Daha önce belediye başkanlığı yapmış ancak şu anda bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan eski başkanımız gittiği kurumda belediye başkanlığı dönemindeki müktesebine uygun olan 3.000 ek göstergeden faydalanmak istemekte anc...

Kanalizasyon İşçisine Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Hk.

Hocam iyi günler. Belediyemizde 17.04.1998 tarihinden itibaren temizlik işçisi olarak fen işleri müdürlüğü bünyesinde belediyemizde çalışmaya başlayan personelimizin kadrosu, 7 Nisan 2014 tarihli meclis kararı ile işçi olarak değiştirilmiş ve persone...

Yıllık İzin Hesabında Hafta Tatili

Sayın Hocam, 05/09/2019-06/09/2019 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde 2 gün yıllık izin alan işçi, 09/09/2019 pazartesi günü için de izin almak istemektedir. Bu durumda iş kanununa göre cumartesi günleri de çalışma gününden sayıldığı için izin hazırlarken...

Belediye Şirketinin TİS İmzalaması Hk.

Taşeron işçi olarak çalışmakta iken 696 sayılı KHK ile belediyemiz şirketine alınan işçiler belediye iş sendikasına kurumumuz bilgisi olmadan üye olmuşlardır. Şimdiye kadar 696 sayılı KHK ekinde yayınlanan sözleşme hükümleri uygulanmakta idi. İşçiler...