İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

30 Hizmet Yılını Dolduran Memurların Re’sen Emekliliği

Bu makale ile 30 hizmet yılını dolduran memurların kendi talepleri olmadan, idare tarafından re’sen emekliye sevk edilip edilemeyecekleri değerlendirilmiştir.

24/1/2020 Tarihinde Meydana Gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi Merkezli Deprem Afeti Nedeniyle Bazı Yerlerde Görev Yapan Personele Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2179)

Bu Karar; 24/01/2020 tarihinde meydana gelen Elazığ İli, Sivrice İlçesi merkezli deprem afeti nedeniyle, bazı yerlerde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Geçici İşçi Çalıştırma Süresi Hk.

Hocam günaydın; bilindiği üzere geçici işçilerin 5 ay 29 günlük çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarıldı. Geçici işçiyi 9 ay 29 gün çalıştırabilmek için İlgili Bakanlıktan izin almak gerekir mi?

Köy Döneminde Sigortasız Çalışan İşçi Sebebiyle Ödenen Para Cezası ve Gecikme Cezası İçin Muhtara Rücu Hk.

Bilindiği üzere 6360 Sayılı kanun ile büyükşehir statüsü kazanan yerlerde, köy tüzel kişilikleri sona ermiş olup söz konusu köyler mahalleye dönüştürülerek bağlı oldukları ilçe belediyesine bağlanmıştır. Buna göre; 1-Köy Tüzel kişiliği döneminde (yan...

İşçilerin Resen Emekli Edilmesi Hk.

Hocam, Belediyemizde emekliliğe haketmiş işçiler mevcuttur. Emekli oldukları takdirde emekli maaşı alabilecek durumdadırlar. İşçilerden verim alınamamaktadır. Bu işçileri resen emekli etme hakkımız var mıdır? Hangi yollar izlenmelidir? Yine 30 yıl ve...

Belediye ve Belediye Şirketlerinde Prim Teşviki Hk.

Sayın Hocam; Belediye tüzel kişiliği ve belediyenin %100 hissesine sahip olan Belediye Personel Ltd. Şti. SGK’nın, 5510 Sayılı Kanun (81. md) ve diğer ilgili maddeleri gereği işverenin beş puanlık malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim teşvikinden...

Emekli İşçinin Belediye Personel Şirketinde İstihdamı Hk.

Saygılar sayın hocam. Belediyemizde emekli olan bir arkadaşın Belediyemizde çöp toplama hizmetlerinde belediye yan kuruluşu personel hizmetleri ltd. şti.de işçilerin  sevk ve idaresinde sorumlu olarak çalıştırılması için taşeron işçi olarak çalıştırm...

Belediye Şirketi Üzerinden Çalıştıran İşçilerin Disiplin Uygulamaları Hk.

Belediyemizce hizmet alımı ile çalışan işçiler 696 Sayılı KHK ile kurulan Belediye Şirketine geçtiler. Bunlara Yüksek Hakem Heyeti toplu sözleşmeleri uygulanmaktadır. Fakat Sözleşmede işçilere mali hakkını düzenlemektedir.Disiplin konularında bir mad...

Şirket Personeli Fazla Çalışma

İyi çalışmalar. 696 Sayılı KHK ile personel limited şirketimizde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ilgili mevzuat çerçevesinde cumartesi günleri de çalışma süresinden sayılmaktadır. 4857 Sayılı Kanunda haftalık çalışma süresi 45 saatten fazl...

SGK Ödemelerinde Gecikme Zammı ve Cezası İdari Para Cezası Uygulanmaması

Bu genelge, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 79 uncu maddesi uyarınca gecikme zammı ve cezası ile idari para cezası uygulanmayacak hallere ilişkindir.