İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Nişan ve Evlilik İzni

Merhaba iyi günler, Belediye şirketinde çalışmakta olup personelin yıllık izni hariç (yıllık izinden düşmeme kaydıyla) Personelin kendi nişan ve düğünü için izin hakkı kaç gündür?

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Bu Tebliğ; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Şirket İşçileri Yıllık İzin Sürelerinin Hesabı Hk.

696 sayılı khk ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin yıllık izin hakediş zamanı taşeron firmadaki işe giriş tarihi olarak mı dikkate alınmalı, yoksa kurumla sözleşme imzaladıkları 1 Nisan tarihi olarak mı dikkate alınmalı? Yıllık izin süresi...

Şirket İşçisinin Kıdem Tazminatı Hk.

Sayın Hocam, 696 sayılı KHK İle Belediye Şirketi geçirilen işçiler, geçiş aşamasında imzaladıkları taahhütname gereği tüm haklarından feragat ettiklerine dair imza vermişlerdir. Şirket kadrosuna geçirilen işçiler işten çıkarılmaları durumunda kıdem t...

Şirket Üzerinden İşçi Alımı

Sayın Hocam çalışmalarınıza başarılar dilerim. Belediyemiz tarafından kurulan personele dayalı şirkete personele (işçi) ihtiyaç hasıl olduğunda (emekli olanların dışında) işçi alabilir miyiz?

Sürekli İşçi ve Geçici İşçi Alımı Hk.

İyi günler hocam, belediyemizde 6 adet kadrolu işçimiz var. Fakat işlerimiz yetişmiyor. Kurum dışı daimi işçi alımından işçi alımı yapsak bunların çalışma süreleri ne kadar olacak. Geçici işçiler gibi 5 ay 29 gün üzerinden mi çalıştırılacak, yoksa 1...

Emeklilik Yaşı Dolmadan Memuriyetten Ayrılma Hk.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve 29 yıl hizmeti bulunan memur 01/07/2020 tarihinde yaş süresi de dolarak emekliliği hak etmiş olacak. İlgili bu yaş süresini beklemeden kuruma emeklilik dilekçesi verebilir mi? Ayrıca ikramiy...

Emekliliği Gelen Kadrolu İşçilerin İşten Çıkışları

Emekli maaşı almaya hak kazanmış kadrolu işçiler işveren tarafından işten çıkartılabilir mi?

Şirket İşçisi Kullandırılmayan Yıllık İzin Ücretleri Hk.

05.06.2005 tarihinden itibaren belediyemizin temizlik işlerini yapan taşeron şirketlerinde çalışan, son çıkan taşeron yasası ile belediyemiz şirketine geçen ve emekli olan bir işçi 12 yıllık kullanmadığı izinlerin parasını talep etmektedir. Belediyem...

Naklen Gelen Memurun İşe Giriş Bildirgesi

06.09.2019 tarihinde başka kurumdan işten ayrılış bildirgesi yapılan memur mehil izni kullanarak 16.09.2019 tarihinde kurumumuzda işbaşı yapmıştır. Buna göre bahsedilen memurun işe giriş tescili hangi gün için yapılmalıdır? Maaşı tam mı ödenmelidir?