2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

  • Mevzuat Tarihi31.12.2020
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Tebliğ; özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu


Yorumlar