Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/2)

  • Mevzuat Tarihi17.03.2021
  • KurumMesleki Yeterlilik Kurumu

Bu Tebliğ; bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)


Yorumlar