İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Kıdem Tazminatının Haczi

Belediyemizde sürekli işçi olarak çalışan personelden maaş haczi yapmaktayız. Bahsedilen personel emekli olursa kıdem tazminatından icra kesintisi yapılır mı?

Arabuluculuk Komisyonunun Oluşturulması

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Madde 18'de "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon t...

Şirket İşçisinin Başka Bir İşte Çalışması Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz Şirketinde çalışan işçi, ikinci bir sigortalı işte çalışmak istese (güvenlik görevlisi olarak sadece pazar günleri futbol maçlarında güvenlik görevi yapmak) asil birinci işini aksatmayacak şekilde ikinci bir sigorta yapılabil...

Belediye Başkanın Seçilmeden Önceki BAĞKUR'lu Süreleri Hk.

Belediye başkanlığına seçilmeden önce esnaflık yapan, BAĞ-KUR'a tabi olanların belediye başkanı olduktan sonra BAĞ-KUR’da geçen sürelerine karşılık derece kademe verilecek mi?

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

SGK Prim Borcundan Dolayı Muhasebeci ve Belediye Başkanının Şahsi Mallarının Haczi

Sn Hocam, şu sıralar belediyelere SGK tarafından ödeme emri gönderilmek üzere ayrı ayrı kuruma, şirkete, şirket müdürüne ve muhasebe yetkilisine hatta bazı belediyelerde SGK belediyenin borcundan dolayı 5510 kanunun 88. maddesi ve 6183 ün 35 inci mad...

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

2018 yılında güveni kötüye kullanmadan dolayı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan kadrolu bir işçi bulunmaktadır. Bahse konu olayla ilgili işveren tarafından kişinin savunması alınmamıştır ve idari soruşturma da açılmamıştır. İş akdine son v...

Geçici İşçi Çalıştırma Süresi Hk.

Kolay gelsin iyi çalışmalar. Belediyelerde 5 ay 29 gün üzerinden çalıştırılan geçici işçiler, Çalışma Bakanlığınca son açıklanan beyana göre 9 ay 29 gün olarak geçici işçi çalıştırılacağını söylendi. Biz de belediyede 2020 yılında 9 ay 29 gün geçici...

Engelli Raporu Dolayısıyla Resen Emeklilik

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Zabıta Komiseri kadrosunda çalışan bir personelin tam teşekküllü sağlık kuruluşundan almış olduğu yüzde 78 engelli oranı raporuna ilaveten devlet hastanesinden...

Engelli İşçi Alımı Hk.

Hocam merhaba; 1) Belediyemiz D6 grubunda 38 sürekli işçi kadromuz bulunmakta. 17 kadromuz doludur. Belediyemizde engelli kadrosunu nasıl oluşturabiliriz? Bu kadrolu işçilerimizden bir kişi görev yıllarında rahatsızlık geçirerek %69 engelli raporu al...