İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İş Makinesi Operatörü Alımı Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Operatör kadrosuna 1 adet daimi işçi almak istiyoruz. Personel giderimiz % 30 altındadır. Aranacak kriterlerde Lise düzeyinde KPS şartı gerekli midir? İş gücü istihdam formuna hangi özellikleri yazabiliriz?

Şirket İşçilerinin Ücretlerinden Ceza Olarak Yapılacak Kesintiler Hk.

Merhaba, 696 sayılı KHK ile kurulan şirketimizde istihdam edilen personellerimizin bazılarından 4857 sk 38. md. kapsamında disiplin cezası olarak 2'şer yevmiye para kesme cezası verilmiştir. Kadrolu işçilerimizde ve memurlarımızda olduğu gibi kesilen...

Şirket İşçisi İken Kadrolu İşçi Statüsüne Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı Hk.

Hocam Merhaba. Belediyemizde 2014 yılında hizmet alımı usulü ile işe başlamış 2018 nisan ayından beri ise 696 Sayılı KHK kapsamında Belediye Şirket işçisi olarak çalışan personelimiz kurumumuzun makam şoförü alımına başvurmuş ve kazanmıştır. Kamu işç...

Emekliliğe Esas Ek Gösterge Hk.

Merhabalar; Kurumuzda 657 sayılı kanunun 68/B maddesine göre 2. dereceli zabıta müdürlüğü kadrosuna atanan kişinin Kazanılmış hak aylığı 4.derecenin 2.kademesidir. Ödemeye esas derece ve kademesi 2-1 dir. Kişinin SGK matrahı ve kesenekleri hesaplanır...

İşçinin İşyerinde Silah Taşıması Hk.

Belediyemiz personellerinden şoför olarak çalışan işçimiz ilçemizde gönüllü köy koruyucusu olmuş ve kendisine silah taşıma ruhsatı verilmiştir. Bu işçimiz Belediyemizde çalıştığı mesai saatlerinde işletme garaj amirliği içerisinde ve dışarıya göreve...

Emekli İşçinin Kullandırılmamış Yıllık Ücretli İzinleri Hk.

Selam hocam, Belediyemizden emekli olan sürekli işçi kullanmadığı izinlerinin paraya çevrilmesi nasıl hesaplanır, hangi bütçe ödeneğinden ödenir? Hangi kesintiler yapılır?

Covid-19 Döneminde Belediye ve Bağlı Kuruluşların Prim borçlarının Ertelenmesi

Bu genelge, 17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci...

Geçici İşçilerin Şirkete Geçirilmesi ve Eksik Hesaplanan Encümen Huzur Hakkının Ödenmesi Hk.

Selam Sayın Hocalarım, sizlere birkaç sorum olacak; 1- Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Nüfusu 10.000'in üzerinde olan Belediyelerin Personel gideri %30'u aşamaz hükmündedir. 375 sayılı K.H.K. ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanl...

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı ve Emeklilik İçin Prim Gün Sayısını Tamamlayan İşçinin Durumu Hk.

Hayırlı çalışmalar hocam; belediyemizde 15.10.1998 tarihinde işçi olarak işe başlatılan ve 24.07.2020 tarihinde kendi isteği ile ailevi nedenlerden dolayı istifa eden daimi işçi statüsünde çalışan personelimizin kurumumuzda 21 yıl 5 ay gibi (6598 gün...

Koronavirüs Sebebiyle İdari İzin Verilen İşçilere Yıllık İzinlerinin Kullandırılması Hk.

Covid-19 kapsamında alınan kararlar gereği, kronik hasta, engelli, süt izninde olanlara her ne kadar idari izinli sayılmaları gerekmekte olduğu bildirilmiş ise de, işçi pozisyonunda çalışanların bu süreçte içeride ki izinlerini kullanmalarını istemek...