Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi24.07.2013
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar