MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Encümen Üyeleri Seçiminde Oyların Eşit Çıkması Durumu Hk.

Hocam Günaydın. Bilindiği üzere meclis de yapılan oylamalarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf 1 oy fazla sayılıyor. Meclisce daimi encümen seçimi kapalı oylama ile yapılmaktadır. Yapılan kapalı oylamada da eşitlik halinde başkanın bulunduğu...

Kamp Yeri Ruhsatlandırma Hk.

Hocam iyi günler. 1) Belediyemize ait petrol istasyonu bulunmakta olup, büyükşehir belediyesi tarafından belediyemiz adına işyeri ruhsatı düzenlenmiştir. Petrol istasyonu içerisinde bulunan market işletmesine belediyemiz adına işyeri ruhsatı düzenley...

Hayvancılık Bölgesinde Sanayi Faaliyeti Hk.

Sayın hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. İlçemiz Mahallesinde yıllar önce karasör imalatı için iş yeri açma ruhsatı almış belirli bir zaman sonra iş yeri kapanmıştır. Bu bölge daha sonra ilgili belde belediyesince İmar Planında Hayvancılık Böl...

Meclis Üyesinin Kızının Satış İhalesine Girmesi Hk.

5393 sayılı Kanunda "..meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz....

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Ortak Alana İşyeri Ruhsatı Verilmesi Hk.

İyi çalışmalar, kat maliklerinin farklı farklı kişiler olduğu bir binanın ortak kullanım alanı olan teras katı için yapı kayıt belgesi alınmıştır. Yapı kayıt belgesi alınan alanın tapusu bulunmamaktadır. Bu alanın spor salonu ve kafeterya olarak ruhs...

İpotekli Taşınmaz Alımı Hk.

Merhaba; Belediyemizde 2017 yılında alınan bir meclis kararı ile encümene yetki devri yapılarak encümen tarafından bir taşınmaz bedeli ödenerek 50.000,00 (ellibin)TL 'lik ipotek yükü ile birlikte taşınmaz satın alındı. Satın alınan taşınmaz üzerinde...

Maden Sahalarının Mühürlenmesi Hk.

Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan çeşitli gruplarda maden sahaları bulunmaktadır. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından mevzuat hükümlerine aykırı işletildiği vb sebeplerle maden sahalarının faaliyetlerini durdurulması ve mühürle...

Şirket İşçisinin Belediyede Çalıştırılması Hk.

  İl özel idareleri, belediyeler,  . .. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar madde 5) 2. fıkradaki; “. . .  Ancak birinci fıkradaki oranın altında kalan idarelerin şirketleri; bu aranın aşılmaması kaydı...

Konutun Bir Kısmında İşyeri Açılması Hk.

İyi çalışmalar, tapuda mesken olarak işli ve yapı ruhsatı bulunan yapı için 05.01.2019 tarihinde 3194 sayılı imar kanunundaki geçici 16. maddeye istinaden konut+ticari olarak yapı kayıt belgesi alınmış. Yapı kayıt belgesine istinaden bu yapının bir o...

Evlenmede Sağlık Raporu Alınması Hk.

Hayırlı günler hocam. Evlenme işlerinde istenilen sağlık raporunu aile hekimleri her zaman verebilir mi? Yoksa Hastanelerden alınması zorunlu mudur? Alınan sağlık raporunun süresi ne kadardır? Ayrıca evlenecek şahıslar değişik illerden veya değişik s...