MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Ruhsatsız İşyeri ve Mühür Fekki Hk.

İlçemizde konut alanı olan başkasına ait bir araziye çay bahçesi açılmıştır. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni olmayan çay bahçesine işyeri açılış ruhsatı da yoktur. İşyerini açarken herhangi bir izin de almamıştır. Belediyemiz zabıtası tarafından i...

Gelir Tarifesinin Güncellenmesi Hk.

Merhaba; Belediyemiz tarafından Jeotermal Enerji ile konut ve işyerlerlmize ısınma hizmeti verilmektedir. Belediyelerde her yıl belirlenen ve belediye meclisi tarafından onaylanan gelir tarifesinde jeotermal enerji kullanım bedeli yıllık olarak belir...

Yurt Dışından İş Makinesi Hibesi Hk.

Belediyemize Avrupa'dan hibe iş makinası göndermek istiyorlar. Bununla ilgili prosedür nedir? Belediyelerin yurtdışından hibe iş makinası alabilme ihtimali var mıdır?

Kahvehane ve Çay Bahçesi Ruhsatı

Merhabalar hocam, kapalı alanı Kahvehane olarak kullanılacak olan işyerine bağlantılı olarak Çay bahçesi bulunmaktadır. Kahvehane umuma açık istirahat ve eğlence yeri sınıfına girmekte, çay bahçesi ise sıhhi müessese sınıfına girmektedir. Ruhsat faal...

Belediye Şirketinin Arsa Satışı Hk.

Sn Hocam, belediye şirketine ait arsa satışında meclisin onayına gerek var mıdır? Ayrıca satışta KDV durumu nasıldır?

Belediye İktisadi İşletmesine Otomobil Alımı Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Belediye İktisadi İşletmemizde kullanmak üzere otomobil satın almak istiyoruz. Araç alımı için izlenmesi gereken yol ve işlemler hakkında bilgi vermenizi arz ederim. İyi çalışmalar dilerim.

İskanı Olmayan Sanayi Dükkanlarının Ruhsatlandırılması Hk.

Hocam hayırlı günler, 23.07.1998 tarihinde yapı ruhsatı bulunan ancak bu güne kadar iskanı alınmamış olan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait dükkanlarda faaliyet gösteren ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan GSM ve SIHHİ işletmeler...

Tarım Kredi Kooperatifi Ruhsatlandırılmasında Oda Kaydı ve Harç Alınması Hk.

Tarım kredi kooperatifleri işyeri açma ve çalışma ruhsatı taleplerinde sicil tasdiknamesi ve oda kaydı istenecek midir? Oda kaydı ve ruhsat harcı muafiyetleri var mıdır?

Markette Perakende Alkollü İçki Satışı Hk.

Merhaba; Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 19. maddesinin (f) bendinde "Konut alanı: Bu alanda; 1) (Değişik:RG-25/7/2019-30842) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin...

Emniyet Müdürlüğünce Verilen Ruhsat Hk.

Merhabalar Hocam, 2000 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınmış Kahvehane ruhsatlı bir işyeri bugün itibariyle dosyadaki bilgiler esas alınıp belediye tarafından ruhsatın değişmesi gerekir mi? Yoksa değiştirmeden aynı ruhsatla faaliyetine devam ede...