MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Ürünlerde Gramaj Denetimi Hk.

Market denetimlerinde ürünlerin üzerinde olan kilogramların eksik olması halinde yapılacak işlemler nelerdir, ayrıca gramajı eksik olan ürünler ulusal şirket olursa bundan bakkalda sorumlu mudur?

Mobilya İmalathanesi Ruhsatı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde açılacak "Mobilya Üretimi" için ihtiyaç duyulan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği...

İlçe Dışında Üretilen Ekmeklerin Satışı Hk.

İl merkezinden ilçemize ekmek satışı yapılmakta fakat buradaki fırıncılar bundan rahatsız, ilden ilçeye ilçeden ile veya ilçeden ilçeye ekmek satışı yapılabilir mi, biz burada rolümüz zabıta olarak ne olabilir?

Karayollarında İdari Yaptırım Uygulama Yetkisi Hk.

İlçemiz içerisinden geçen karayolunda kusur işleyen kamyonlar, çakıl vb dökmek, kasadan çamur akması gibi kusurlarda zabıta olarak orada ceza yazabilir miyiz?

Belediye Personel Şirketinin Tür Değiştirmesi Hk.

Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 500.000 TL sermayeli 2019 yılında ilçe nüfusu 20.000 olan ilçe belediyesinin personel limitet şirketi tür değiştirmek sureti ile anonim şirkete dönüştürülmek istenmektedir, ayrıca diğer faaliyetler ana sözleşmeye...

Ölüm Dolayısıyla Ruhsat İntibakında Harç Alınması Hk.

İyi günler; Kurumumuz Zabıta Müdürlüğü tarafından, geçmiş tarihte bir iş yerine verilmiş olan çalışma ruhsatıyla ilgili olarak, ruhsat sahibi olan vatandaş tarafından çalışma ruhsatının varisi olan şahsa devredilmesi için başvuruda bulunulmuştur. Söz...

Pazaryeri Tahsis Ücreti Hk.

İlçemizde kurulmakta olan semt pazarı için pazarcı esnafına tahsis edilen yer için tahsis ücreti alınmalı mı alınacak ise nasıl bir yol izlenmeli?

Avukat Yetki Belgesi Hk.

Erzin Belediye Başkanlığının kadrolu avukatıyım. 659 sayılı KHK'nın 6. maddesi 2. fıkrası gereğince davalarda temsil yetkisi için tarafıma yetki verilmiştir. Kurum avukatı olarak bu yetki belgesi ile davalara girmekteyim. Ancak idare mahkemesi tarafı...

Aşevi Kurulması ve Giderleri Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemiz tarafından aşevi kurulacaktır. Meclis kararı gerekli midir? Ayrıca aşevi giderlerini muhasebeleştirmek için bütçenin hangi gider kalemini kullanmalıyız? 

Personel Gideri Oranı ve Yeni Personel Alımı Hk.

Sayın Yetkili, 2021 yılı başında personel oranlaması yapılırken, 2020 yılı kesinleşmiş bütçe gelirine yeniden değerleme oranı (%9,11) eklenip, 2021 yılı tahmini personel giderine oranlandığında %30 sınırı aşılırsa çözümü var mıdır, sorumluluk kimindi...