MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediye Şirketi Kâr Payı Dağıtımı Hk.

Belediyemiz şirketi, işletmiş olduğu işletmeler ya da ihale sonucu yaptığı karı yıl sonunda nasıl aktarabilir? Kesinti uygulanır mı? Kesinti uygulanacaksa ne gibi kesintiler uygulanır? Cevabınız için teşekkür ederim.

Belediyeye Taşınmaz Bağışı Hk.

İlçemiz Kaynarca Belediyesi Cebek Mahallesinde üzerine cami lojmanı ve köy konağı olarak bina yapılan birbirine bitişik iki parsel sahipleri tarafından belediyemize bağış edilmek istenmektedir. Gerekli prosedürün nasıl uygulanacağını bildirmenizi ric...

Belediye Başkanının Faaliyet Raporunun Görüşüldüğü Toplantıya Katılması ve Oy Kullanması Hk.

Yıllık faaliyet raporunun görüşüleceği temmuz meclis toplantısına mevzuat gereği meclis 1. başkan vekili başkanlık edecek. Bu durumda belediye başkanı toplantıya katılabilir mi? Katılması durumunda meclis üyesi gibi oy kullanabilir mi?

Konut Alanındaki Binaların Zemin Katında Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi Hk.

Sayın Hocam iyi çalışmalar dilerim, izninizle size iki sorum olacak; 1. soru- 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesinde e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıh...

Pazar Yeri Tahsisinin İptali Hk.

Hocam iyi günler, ücreti tahsis edilip açık pazar yerinden kapalı alana alınan pazar yerleri müktesep hak sahibi midir? Her hangi bir gerekçeye dayandırılmadan pazar yeri iptali yapılabilir mi?

Belediye Başkanının Encümen Başkanı Görevlendirmesi Hk.

Belediyenin organları arasında yer alan Belediye Encümeninin oluşumu, görev ve yetkilerine ilişkin hususlar 5393 sayılı yasanın 33. ve 34. maddelerinde düzenlenmiştir. İlçemiz 55.000 nüfuslu Büyükşehir ilçe belediyesidir. Meclis 25 üye ve Belediye Ba...

Depoya Mobilya Satış Mağazası Ruhsatı Verilmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemize tapu niteliği depo olarak geçen bir bağımsız bölüme mobilya satış mağazası olarak başvuru yapıldı. İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Elazığ Valiliğine hitaben 19.02.2013 tarihli ve B.050.MAH.0...

Belediye Şirketi Üzerinden Belirli Süreli İşçi İstihdamı Hk.

Hocam, KHK’lılar haricinde 6 aylık veya 3 aylık süre ile şirketimiz üzerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapabilir miyiz?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; bilindiği üzere "KHK ile Kamu İhale Kanununun personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Mit Müsteşarlığı hariç genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yükseköğretim kurulu, üniv...

Köy Muhtarlıklarına Yardım Hk.

Belediye Başkanlığımızca köy muhtarlıklarına ayni veya nakdi yardımda bulunabilir miyiz? Eğer yardımda bulunabilirsek ne gibi işlemler yapmamız gerekir? Bilgi verirseniz memnun olurum. Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.