MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Ziraat Odasına Ait Şirket İle Ortak Hizmet Projesi

Merhaba Hocam, Belediye Kanununun 75. maddesinde belediyenin diğer kuruluşlarla ilişkileri sıralanmaktadır. Şu anda Karapınar Ziraat Odası tarafından inşaatına başlanan soğuk hava deposu hususunda belediyemizden yardım talep etmektedirler. Ziraat oda...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Doğrudan Hizmet Alımı Sözleşmesinde Genel Giderler

Belediye şirketi personel çalıştırılması hakedişlerinde mali ve sosyal (yemek, yakacak, öğrenim... vb) kazançlarından %4 sözleşme ve genel giderler dahil olarak mı fatura kesilecek, yani sosyal ve mali kazançlar tutarına %4 sözleşme ve genel giderler...

Ticari Taksi Tahsisi Ve Yönetmelik Düzenlenmesi

4000 nüfuslu ilçemizde vatandaşlarımızca taksi durağı işletmesi kurmak üzere belediyemize talep gelmiştir. Daha önce bu tip bir işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmediğinden bu hususta çelişkiye düşülmüştür. İşyeri açma ve çalışma ruhsatla...

Meclis Gündemindeki Konuların Komisyona Havalesi ve Görüşülmesinde Yapılan Usul Hatası

Bu yazı, belediye meclislerinin gündeminde bulunan bazı konuların ihtisas komisyonlarına havalesi ve komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanmasına ilişkin yapılan hatalara ilişkin olarak kaleme alınmıştır.

Belediye Başkanının Arabuluculuk Faaliyeti

Belediye Başkanı arabulucu olarak görev yapabilir mi? Belediye Başkanlığı görevi buna engel teşkil eder mi?

Sosyal Tesisin Belediye Şirketine Devri

Sayın Hocam; Belediyemiz ilçe merkezinde bulunan park alanı içerisine sosyal tesis binası yaptı. Bu tesisin Belediyemizin şirketine devredilmesi düşünülmektedir. Devir işlemleri için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Devri mümkün ise, a) Mülkiyet de...

Tekel Bayilerinin Ruhsatlandırılması

Öncelikle kolay gelsin; İlçemiz sınırlarında pek çok alkollü tekel ürünü satışı yapan Tekel bayii işyeri açılmaktadır. Vatandaştan huzur ve sükunu bozduğu yönünde gelen tepkiler yüzünden bu işletme kolunun sayılarının azaltılması amacıyla Meclis kara...

Festival İçin Meclis Kararı Alınması

Belediyemiz tarafından yapılması planlanan yağlı güreş, at yarışları ve müzik şenliği etkinliklerini kapsayan festivalin yapılması ve tarihinin belirlenmesi için meclis kararı alınması gerekir mi? Festival giderleri ile ilgili yapılacak sözleşmeleri...

Tarım Aletleri,Gübre ve Fidancılık Faaliyetinin Ruhsatlandırılması Hk.

Hocam hayırlı günler, mükellef tarım aletleri, organik gübre, fidan çeşitleri satmak üzere ruhsat müracaatında bulunmuştur. Ruhsat sınıfı ve ana faaliyet ne olmalı? Ana faaliyet haricindekileri tali faaliyet olarak mı göstermeliyiz? İsteyeceğimiz evr...

Yedi Emin Otoparkı-Açık Otopark İşletmeciliği

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde tapu vasfında kargir kümes ve tarla yazan bir yerde yedi emin otoparkı-açık otopark işletmeciliği açılmak istenmektedir. Bahsi geçen yere yedi emin oto parkı-açık otopark işletmeciliği ruhsatı verilebilir mi? Eğer ruhs...