MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Encümen Toplantılarının Kamera Kaydına Alınması Hk.

Merhaba, Belediye Encümeninde karar alınarak Encümen toplantıları kamera kaydına alınabilir mi? Desteklerinizi rica eder, teşekkür ederim.

Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi Hk.

Merhaba, Kamu kurumlarında (Belediyelerde) çalışan personellerin kısıtlılık zamanlarında, kurum tarafından düzenlenip, kurum amiri tarafından onaylanan evraklar istisna kapsamında mıdır? E-Devlet üzerinden evrak oluşturmak gerekir mi?

Meclis Tutanaklarının Düzenlenmesi Hk.

Merhaba, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesinde; "Meclis görüşmeleri katip üyeler veya divanın sorumluluğundaki görevlilerce tutanağa geçirilir ve başkanlık divanı tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görün...

Minibüs Yolcu Taşıma Fiyat Tarifesi Hk.

İlçemizden ile taşımacılık yapan kooperatife ait minibüsler pandemi başlangıçı ile fiyat artırımı yapmıştı, tekrar 17 kapama nedeniyle fiyatlarında tekrardan artış yaptılar, bu konuda yetki ve sınırlama var mıdır? Belediye olarak ne yapabiliriz?

Belediye Şirketine Taşınır Devri Hk.

Merhabalar, Büyükşehir Belediyesi olarak %100 hissesine sahip olduğumuz şirketin fiilen kullanımında olan ancak belediyemiz kayıtlarında olan demirbaşları şirkete devredebiliyor muyuz? Devrebiliyorsak usul ve esası nasıldır, hangi mevzuata göre yapıl...

Fermente Gıda Ürünleri Üretim Tesislerinin Ruhsatlandırılması Hk.

İlçe merkezimizde ikamet etmekte olan bir vatandaşımız ikametinin altında bulunan taşınmazında Fermente Gıda (Salamura Yaprak) ürünleri üreten tesis kurmak istemektedir. Bulunduğu cadde her ne kadar ticari alan içerisinde kalsa da, çevresinin konut a...

Belediye Taşınmazının Müftülüğe Bedelsiz Devri Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemize ait arsanın mart ayı meclis toplantısında satışına karar verildi, ancak Mayıs ayı toplantısında da ilçe müftülüğünün talebi üzerine kuran kursu yaptırmak için bedelsiz devri görüşülerek arsanın devrine muhtemelen ka...

Encümen Kararlarının İmzalanması Hk.

Merhaba, Encümen üyeleri katılmış oldukları encümen toplantısında alınan kararlara imza atmamaktadırlar. Herhangi bir gerekçe yazmadan isimlerinin altına "İmzadan imtina" yazmışlardır. Toplantının olduğu esnada kabul ettikleri ve red oyu kullandıklar...

Pandemi Tedbirleri Dolayısıyla Meclis Toplantılarının Ertelenmesi Hk.

Sayın Hocam, 26.04.2021 tarihindeki Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar neticesinde tam kapanmaya gidilmiştir. Mayıs ayında Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken kesin hesap gibi zorunlu konumuz var. Mayıs ayı meclis toplantısı ve haftada 1 d...

Belediye Başkanlarının Sigortalılığı

Bu çalışmada, 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan belediye başkanlarının sigortalılığı ile emekli/yaşlılık aylığı almakta iken seçilen belediye başkanlarının sigortalılığı incelenmiştir.