MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediyeye Mal ve Hizmet Sunumu Yapmış Meclis Üyesinin Denetim Komisyonu Üyeliği Hk.

02/01/2020 tarihinde yaptığımız belediye meclis toplantımızda 5 adet denetim komisyon üyesi seçtik. Fakat seçilen meclis üyemizden birisinin 01/01/2019 ve 31/03/2019 tarihleri arasında meclis üyesi olmadan öncesinden kalan faturası bulunmaktadır. Dol...

Ekmek Fırını Ruhsatlandırma Şartları

Hocam, plansız bölgede faaliyet bulunan yapının yapım yılı 2004 yılı öncesi olduğu yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatının olmadığı imar barışından faydalanılmadığı, 4 katlı yapının mevcut olduğu binanın dükkan kısmında ekmek fırını olarak ruhs...

İşyerinin Kapatılması Hk.

Hocam, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyeri sahibi Zabıta Müdürlüğünden ruhsatın kapanışını yapmadan işyeri terk ettiğinden dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatının kapanışı nasıl yapılmalıdır?

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...

İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Görevi Hk.

Sayın Hocam, İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimi Zabıta Müdürlüğünce yapılarak, ruhsatsız çalışan işyerleri ile ilgili tanzim edilen tutanaklar işlem yapılmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmektedir. İşyer...

Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulması ve Komisyonun İşleyişi

Bu yazıda, Ocak ayı içerisinde kurulacak olan denetim komisyonlarının kurulması, çalışma şekli ve raporlarının sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Belediyenin Ortağı Olduğu A.Ş.'nin İflası Hk.

Belediyeye %100'ü hibe edilen ve bu yolla belediye şirketi olan A.Ş. nin %60'lık hissesi belediye meclisi kararı ile 3. şahıslara satılmış ve şirket borca batık durumdadır. %40 hissesi halen belediye nezdinde bulunan şirketin iflası istenmek suretiyl...

İzinsiz Canlı Müzik Yapan Kafeterya Hk.

Hocam iyi günler. Kafeterya faaliyeti ile iştigal edilen yerde haftanın belirli günleri saz çalıp türkü söylenmesi canlı müzik iznini gerektirir mi? İzinsiz canlı müzik yapanlara 2559 sayılı Kanuna göre polis tarafından mı tutanak tutulacak Belediye...

Belediye Halı Saha Gelirinin Spor Kulübüne Devri

Merhaba iyi çalışmalar. Belediyemize ait olan halı sahanın gelirlerinin belediye spor kulübüne devri mümkün müdür? Bununla ilgili izleyeceğimiz yollar nelerdir?

Arşivlik Malzemelerin İmhası ve Muhafaza Süresi Hk.

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Belediyemiz arşivlerinin ayıklama ve imha süreci kapsamında; evrak saklama süreleri ile ilgili zamanı komisyonlar tarafından mı belirlenir yoksa yasal olarak standart bir saklama süreleri var mıdır? Düzen...