MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Pazar Yeri Tahsis Devri ve Faaliyet Konusu Değişikliği Hk.

İyi çalışmalar dilerim. Pazar yerlerimizde pazarcı esnafımıza yönelik yapılacak olan pazar yeri devirlerinde, pazarcı esnafı devir esnasında ve mevcut pazarcı esnafı faaliyet konusunu da değiştirmek istemektedir. Mevcut pazarcı esnafı ve devir esnası...

Çay Bahçesi İşletmesi Hk.

Hocam iyi günler dilerim; D-2 sınıfı 3.000 (üç bin) nüfuslu ilçe belediyesiyiz. İlçe merkezinde yapmış olduğumuz çay bahçesinin işletmesini belediye adına yapabilir miyiz, yapabilirsek ne gibi işlemler yapmamız gerekir?

İhtisas Komisyonlarının Görevini Yerine Getirmemesi Hk.

Merhaba, öncelikle destekleriniz çok teşekkür ederiz. Belediye Meclisinde seçilmiş olan İhtisas Komisyonlarının kendilerine havale edilen konuları görüşüp karara bağlaması hususundaki süreler kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ancak Meclis üyele...

Meskene Aperatif Salon Ruhsatı Verilmesi Hk.

Sayın hocam, ilçemizde bulunan imar planı yerleşik düzeninde konut alanı olarak geçen 1970 yılında yapılmış ve 2 katlı oturma izni bulunan mesken olarak geçen daha sonra 2016-2017 yıllarında çıkan imar affı kapsamında üstüne iki kat daha mesken yapıl...

Kat Malikleri Muvafakati Hk.

14/07/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi (b) fıkrası gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda tapuda işyeri olarak görünen yerlerde sıh...

Mahalle Sınır Değişikliği Hk.

Mahalle sınırlarının değiştirilmesi için sadece meclis kararı almak yeterli midir?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usu...

Kooperatife Yer Tahsisi Hk.

Merhaba, Belediye olarak bir başkasından kiraladığımız işyeri/depoyu Kooperatif kullanımına tahsis edebilir miyiz? Desteklerinizi rica ederiz.

Pelet Üretimi Tesisinin Ruhsatlandırılması Hk.

500 kg/gün pelet üretimi yapan bir firmanın hangi sınıfa girmesi gerektiği ve istenilmesi gereken evraklar nelerdir?

Ekmek Fırınının Bulunduğu Binaya Market Ruhsatı Verilmesi Hk.

Hocam hayırlı günler, Ayrık nizamda bulunan No:3/A-B-C bağımsız bölümleri olan adresin 3/A bağımsız bölümüne 2005 yılında Belediyemizden ekmek fırını ruhsatı düzenlenmiştir. Ekmek fırını ruhsatı düzenlenirken ayrık nizam şartı gerekli iken mevcut ruh...