MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediyenin Ortağı Olduğu A.Ş.'nin İflası Hk.

Belediyeye %100'ü hibe edilen ve bu yolla belediye şirketi olan A.Ş. nin %60'lık hissesi belediye meclisi kararı ile 3. şahıslara satılmış ve şirket borca batık durumdadır. %40 hissesi halen belediye nezdinde bulunan şirketin iflası istenmek suretiyl...

İzinsiz Canlı Müzik Yapan Kafeterya Hk.

Hocam iyi günler. Kafeterya faaliyeti ile iştigal edilen yerde haftanın belirli günleri saz çalıp türkü söylenmesi canlı müzik iznini gerektirir mi? İzinsiz canlı müzik yapanlara 2559 sayılı Kanuna göre polis tarafından mı tutanak tutulacak Belediye...

Belediye Halı Saha Gelirinin Spor Kulübüne Devri

Merhaba iyi çalışmalar. Belediyemize ait olan halı sahanın gelirlerinin belediye spor kulübüne devri mümkün müdür? Bununla ilgili izleyeceğimiz yollar nelerdir?

Arşivlik Malzemelerin İmhası ve Muhafaza Süresi Hk.

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Belediyemiz arşivlerinin ayıklama ve imha süreci kapsamında; evrak saklama süreleri ile ilgili zamanı komisyonlar tarafından mı belirlenir yoksa yasal olarak standart bir saklama süreleri var mıdır? Düzen...

Spor Salonu Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler, İlçemizde spor salonu açmak için müracaatta bulunulmuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü "işyerinin denetim açısından sarih bir yerde olduğu ancak güvenlik kamerasının olmaması nedeniyle emniyet ve asayiş açısından sakınca doğabileceği" ş...

Emniyete Veri Göndermeyen Pansiyonun Ruhsat İptali Hk.

Hocam hayırlı akşamlar, Belediyemizden Ruhsatlı Pansiyon İşletmesine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde pansiyonda kalan misafirlerin anlık veri girişinin yapılmadığı, başka bir gün yapılan denetimde yine veri girişini...

Belediyenin Çiftçi Mallarının Korunması ile İlgili Görev ve Yetkileri Hk.

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun gereğince; belediyelerin çiftçi mallarının korunmasında tam olarak görev ve yetkileri nelerdir? Uygulama açısından izleyeceğimiz yol ne olmalıdır?

Belediye Taşınmazının Tahsisi Hk.

Belediyeye ait taşınmaz Kaymakamlık tarafından özel bir birliğin kullanımına belediyeden izin, onay veya herhangi bir karar alınmadan 20 yıllığına tahsis edilebilir mi? Kaymakamlık tarafından tahsis edilen tarihten sonra taşınmaz belediye bünyesine g...

Meclis Toplantısına Ara Verilmesi

Sayın Hocam, 2019 Nisan ayında alınan Meclis kararımız ile Belediye Meclis Toplantısının her ayın ilk iş günü saat 13:30' da yapılması kararı alınmıştır. Bu karara istinaden 2020 Yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 13:30'...

Kişisel Danışmanlık Ofislerinin Ruhsatlandırılması Hk.

Hocam iyi günler. İlçemiz merkezine kişisel danışmanlık ve irtibat ofisi açmak için işyeri açma ve çalışma ruhsatı talebinde bulunulmuştur. Kişisel danışmanlık irtibat ofisine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisi Belediyemize mi yoksa il sağl...