Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.09.2013
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB) ve 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) kapsamına giren tartı aletleri ile diğer tartı aletlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ölçüler ve Ayar Kanunu


Yorumlar