MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Köy Muhtarlıklarına Yardım Hk.

Belediye Başkanlığımızca köy muhtarlıklarına ayni veya nakdi yardımda bulunabilir miyiz? Eğer yardımda bulunabilirsek ne gibi işlemler yapmamız gerekir? Bilgi verirseniz memnun olurum. Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.

2004 Yılından Önce Yapılmış İskansız Yapıya Pastane Ruhsatı Düzenlenmesi Hk.

İyi günler sayın hocam, tapuda 9 nolu zemin işyeri olarak gözüken ve belediyemiz imar müdürlüğünde kaydı ve yapı ruhsatı bulunan 2004 öncesi yapı olan iş yerinde pastane açılmak istenmekte olup, 2004 öncesi yapı olduğunu kanıtlayan belge ibraz ediler...

Kafe-Bar Ruhsatına İçkili Restoran Faaliyetinin Eklenmesi Hk.

İyi günler sayın hocam, ruhsat faaliyeti cafe-bar olan işletmenin fiziki şartları yerine getirip ilçe tarım müdürlüğü ve ilçe sağlık müdürlüğü görüşü alınarak ve aynı zamanda aşçı ustalık belgesi ve aşçı ile ruhsat sahibi arasında hizmet sözleşmesi y...

Meskene Kuaför Ruhsatı Verilmesi Hk.

Sayın hocam, ilçemizde bulunan ana caddelerin birinin üzerinde bulunan 1990 yılında yapılmış ve oturma izni mesken olarak geçen geçen yere bayan kuaförü açılmak istenilmektedir. Mesken olarak geçen yer kuaför açılmasında sakınca var mıdır? Açılacak o...

Belediye Akaryakıt İstasyonu E-İrsaliye Zorunluluğu Hk.

Belediyemiz bütçe içi işletmeye ait Akaryakıt İstasyonun 01.07.2020 tarihinden itibaren E-İrsaliye'ye geçme zorunluluğu bulunmakta mıdır? Bilgi verirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Encümen Kararlarının İlanı Hk.

Sayın Hocam, yeni seçilen encümen üyesi her hafta encümende görüşülen konular için alınan encümen kararlarından bir nüshalarının kendisine verilmesini yazılı talep etmiştir. Kararların verilmesi yasal mıdır? Ayrıca meclis kararları gibi encümen karar...

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Yer Tahsisi Hk.

Köy tüzel kişilikleri (Muhtarlıklar) tarafından kurulmuş olan ...Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, sadece ürettikleri balın satışının yapılmasına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında yer tahsis edilmesi mümkün müdür?

Belediyenin Spor Kulübü Kurması Hk.

Belediye olarak Belediye Spor Kulübü Derneği kurmak istiyoruz. Yapmamız gereken işlemler nelerdir? Meclis kararı almamız gerekir mi? Nerelerden izin almamız gerekir? Ayrıca bu derneğe Mülkiyeti Belediyemize ait halı sahayı, parkı vb yerleri kiraya ve...

Pastane veya Kafeteryada Ekmek Satışı Hk.

İyi çalışmalar, pastane veya kafeterya ruhsatı talep eden bir işletmeye ekmek satışı yapabilmesi için unlu mamuller satışı tali faaliyet olarak eklenebilir mi?

Taşınmaz Ticareti Yapan İşyerlerinin Ruhsatlandırılmasında Aranacak Şartlar Hk.

09.06.2020 tarihli ve 31150 saylı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesi O- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/11 md.) TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLE...