MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Satranç Kulübüne Belediyece Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Hk.

İlçemizde Bayramiç Satranç Kulübü Derneği vardır. Bu derneğe satranç takımı vb. malzeme yardımı ve maddi yardım yapabilir miyiz? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımı sunarım. Selamlar.

Belediyeye Taşınmaz Tahsisinde Meclis Kararı Alınması Hk.

Belediyemizce yapılan talep neticesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kendilerine ait bulunan taşınmazın (binanın) belediyemize bedelsiz tahsisi yapılmıştır. Bedelsiz yapılan bu taşınmaz tahsisi için protokolün imzalanması ve tahsisin kabulü için b...

Sürücü Kursu ve Galeri Ruhsatı Hk.

1994 yılında sürücü kursu ruhsatı alan kişi bugün hem sürücü kursu hem de galeri için bu ruhsatı aldım diyor, fakat ana faaliyet konusu sürücü kursu tali faaliyet konusunda galeri vs yer almıyor, kişi galeri için ayrı bir ruhsat almak zorunda mı, ne...

Belediye Meclis Toplantılarının Sosyal Medya Üzerinden Yayınlanması Hk.

Merhaba, İlçemizdeki yerel olarak faaliyet gösteren bir basın mensubu vatandaşımız, her ay yaptığımız Meclis toplantılarını canlı olarak kendi sosyal medya hesabından yayınlamak istemektedir. Bu konuda yapmamız gereken bir işlem, almamız gereken bir...

Belediye Başkanı İmza Yetkisinin Devri Hk.

Belediyemiz tarafından yapılan dış yazışmalarda belediye başkanının üst yazı imza yetkisi görevlendireceği bir başkan yardımcısına devir edilebilir mi? Devir edilebilir ise kanuni dayanağının ne olduğu, hangi usul ve esaslara göre bu işlemin yapılabi...

Tüketim Tarihi Geçmiş Gıdaların Denetimi Hk.

Zabıta ekiplerimiz ve ilçe sağlık ekipleri ile beraber yapılan denetimde bazı ürünlerin son kullanma tarihleri geçmiş bulunmaktadır. Bu ürünlerle ilgili ilçe tarım yetkisinin olmadığını, fakat bu yetkinin ilde olduğunu söylemekte, bu ürünlerle ilgili...

Hibe Şirket Kabulü Hk.

İyi çalışmalar, Belediye Başkanları şartsız bedelsiz hibe alabilir maddesine istinaden başkası tarafından kurulan bir şirket belediyemize bedelsiz şartsız hibe edilmek istenmiştir. İçişleri Bakanlığına bildirmemiz gerekir mi yasal işlem nasıl devam e...

Belediye Sınırları Dışındaki İşyeri İçin İtfaiye Raporu Düzenlenmesi Hk.

İlçe belediye olarak Belde belediyemizde itfaiye teşkilatı olmadığından belde sınırları içerisinde işletmeye itfaiye raporu verebilir miyiz, bunun karşılığında harç almalı mıyız?

Denetim Komisyonunun Yetkisi Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizin 2019 mali yılına ait gelir ve giderlerini oluşturan mali denetim Sayıştay tarafından yapılmış olup, sorgu konusu evraklar kişilere dağıtılmış ve belediye ita amirine bilgi amaçlı gönderilmiştir. Sorgu konularına cevap veril...

Fiyat Etiketi Denetimi Hk.

Market ve bakkal denetimlerinde ürünlerin etiketi olmaması halinde, ayrıca raf etiketi ve kasada uyumun olmaması halinde zabıta olarak bizlerin yapacağı işlem ne olmalıdır?