MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurunun Yetkisi Hk.

Büyükşehir Belediyesi nikah memuru ilçelerde Meclis kararı ile nikah kıyabilir mi? Büyükşehir Belediyesi nikah memurunun ilçelerde nikah kıyabilmesi için hangi yolu takip etmesi gerekir?

Artvin İli, Murgul İlçesine Bağlı Damar Köyünün Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Murgul Belediyesine Katılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1900)

Bu Karar; Artvin İli, Murgul İlçesine bağlı Damar Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Murgul Belediyesine katılmasına ilişkindir.

Müstakil İnşaata Elverişli Olmayan Parsel Satışında Meclis Kararı Alınması Hk.

Sayın Hocam; İmar planının tatbiki esnasında ortaya çıkmış ve ihdas edilerek belediyemiz adına tapulandırılmış, müstakil inşaata elverişli durumda bulunmayan arsa niteliğindeki taşınmazın imar planına göre bitişiğindeki hak sahibine 3194 sayılı İmar...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yere Tavuk Kümesi Ruhsatı Verilmesi Hk.

Hocam Hayırlı günler, İlçemiz mücavir alan sınırlarında bulunan ancak yakın çevresinde şu an için yerleşim yeri bulunmayan alanda bulunan iskanı olmayan yapıya İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış, 2014 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müd...

Hakkari İli, Yüksekova İlçesine Bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Yüksekova Belediyesine Katılmalarına Dair Karar (Karar Sayısı: 1840)

Bu Karar; Hakkari İli, Yüksekova İlçesine bağlı Akalın, Asku, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Yüksekova Belediyesine katılmalarına ilişkindir.

Turizm İşletme Belgeli Tesisin Denetlenmesi

İyi çalışmalar. Sarıgöl ilçesi sınırları içerisinde 21.07.2007 tarihinde otel ve restoran işletmeciliği yapacak olan X Limited Şirketine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiş, aynı zamanda da şirkete 07.01.2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Halk Eğitim Kursu İçin Makine Alımı Hk.

Selam Başkanım. Beldemizde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurs için Belediye kaynaklarından Dikiş Nakış Makinesı almak yasal mıdır? Saygılar

Park Alanında Mobil Büfede Ekmek Satışı

Belediyemize ait park içerisinde halk ekmek satışı adı altında mobil büfelerde ekmek satışı yapılmak istenmektedir. Bu yapılara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mı yoksa yer tahsis belgesi mi düzenlenmelidir? Not: Bu seyyar büfelerin yapı kullanma izin...

Hafta Tatil Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler, Hafta tatil kanununda belirtilen hususlar doğrultusunda Belediyeler ile yapılan bilgi alış verişinde Perakende satış yapanlar ile Esnaf odalarına kayıtlı olan işletmelerin hafta tatil ruhsatından muaf oldukları, sadece imalat ya...

Ruhsatsız İşyerlerine İdari Para Cezası Verilmesi Hk.

1608 Sayılı Kanuna göre tanzim edilen tutanaklara istinaden, belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idari para cezası verilir hükmü bulunmaktadır. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerine tanzim edilen tutanakl...