MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar) ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

At Arabalarının Yasaklanması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İlçemizde faaliyet gösteren At Arabaların çevreye ve trafik akışına verdiği zararlar gözönünde bulundurularak, Belediyemizce ilçemizde...

Mesken Olan Yere Kuaför Ruhsatı Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, 10 daireli binanın birinci katına mesken olan yere bayan kuaförü faaliyeti ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilecektir. Kat maliklerinin tamamından muvafakatname almamız mı gerekiyor? Teşekürler

Kiralık İşyerlerinin Devrinde Kiraya Verenin Muvafakati Hk.

....... Marketçilik Gıda Pazarlama San.Tic. A.Ş. ile kiralayan arasında 01.02.2003 tarihli 5 yıl süreli kira akdi yapılmıştır. Anılan şirket 31.05.2015 tarihinde bölünerek ....... Gıda Pazarlama İnş. Sanayi Ve Tic. A.Ş. olarak ticaret odası, vergi le...

Akaryakıt İstasyonunda Fast Food Salonu Faaliyeti Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan ve imar planında yıkama yağlama alanı olarak geçen yere imar planında değişiklik yapılmadan fast food salonu ruhsatı verebilir miyiz? Yoksa İmar planında fast food salonu şeklinde değişikli...

Belediye Stratejik Planlarının Güncellenmesi Süreci

Bu Görüş, stratejik planın güncellenmesinin gerekli olması halinde yapılması gereken işlemler hususuna ilişkindir.

İskan Sorunu Olan Binadaki Deponun İşyeri Ruhsatına İşlenmesi Hk.

İşyerinin bütün evrakları tam fakat depo olarak kullanacağı yerin binanın iskan vb ruhsat sorunları var, bu durumda depo ruhsatta nasıl ifade edilebilir veya ruhsat almasında sorun olur mu?

Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Belediyelerin Ücret Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; ticari araçların denetimi nedeniyle belediyelerin ücret alıp alamayacağı hususuna ilişkindir.

Fotoğrafçılık Faaliyeti Hk.

İyi günler hocam, Ruhsatlı bir fotoğrafçı işyeri dışında kamusal alanda ticari faaliyet amacıyla fotoğraf çekebilmesi için ayrıca bir izin gerekli midir? Teşekkürler, kolay gelsin.

Mesire Alanında Kafeterya Ruhsatı Hk.

Hocam iyi günler. İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğüne ait C tipi mesire alanı olarak geçen bir yer Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihale ile kiraya verilmiştir. Söz konusu alan için belediyemizden kafeterya ruhsatı talep edilmektedir. C tipi mesire...

Meclis Üyeleri Huzur Hakkı

Meclis üyelerinin huzur haklarına ilişkin ödemede iki farklı komisyona üye olan kişi için aynı gün farklı saatlere denk gelen toplantılarda huzur hakkı ödenirken bir toplantı için mi ödeme yapılır yoksa komisyonlar farklı olduğu için aynı kişiye iki...