MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Yat Limanının Ruhsatlandırılması Hk.

Hocam iyi günler, ilçemizde bulunan yat limanı için işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda bulunulmuştur. Yat limanı ruhsatını ilçe belediyesi mi, büyükşehir belediyesi mi ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce mi ruhsatlandırılması gerekir?

Evlenme Ehliyet Belgesi ve Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Hk.

Hocam iyi akşamlar. Evlenme işlemlerinde alınan sağlık raporu ve evlenme ehliyet belgesi geçerlilik süresi onay tarihinden itibaren ne kadardır? Şimdiden teşekkür ederim.

Zabıta Memurlarına Hakaret Hk.

Zabıta memuru görevi esnasında uğrayabileceği hakaret, fiilli saldırı ve fiilli saldırıya teşebbüs gibi durumlarda şikayetçi olması durumunda hangi yolları izlemelidir? Teşekkürler.

Belediye Encümeni Karar Yeter Sayısı Hk.

Merhaba, Encümen toplantılarımıza Belediye Başkanımız başkanlık etmektedir. Belediye Encümenimiz; Belediye Başkanı, Meclis üyelerinden seçilen 2 üye, Mali Hizmetler Müdürü ve Yazı İşleri Müdüründen oluşmaktadır. Bu hususta alınacak kararlarda; kararı...

Arsa Satışında TOKİ İzni Hk.

Saygılar sayın hocam, taşınmaz satışları yapılmadan önce önceden 1116 sayılı kanunun 8 maddesi gereğince satışı yapılacak arsalar için Arsa Ofisinden izin alınırdı, bu izin TOKİ devredildiğinden satışı yapılacak arsaların 5.000 m2 den küçük taşınmazl...

Belediye Şirketi Üzerinden Belirli Süreli İşçi İstihdamı Hk.

Belediyemizin bünyesinde 696 KHK ile kurulmuş şirketimiz mevcuttur. İlçemiz turistlik bir yer olması nedeniyle yazın yeterli sayıda personelimiz olmadığından ve belediyemiz %40 personel oranını aştığından sürekli personel istihdam edememekteyiz. Bele...

Ekmek Fırını Ruhsat Devri ve Ortak Alınması Hk.

İlçemizde faaliyet göstermekte olan bir ekmek fırını işleticisi çalıştırmakta olduğu fırına 31.12.2012 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi almıştır. Fakat tapu kayıtlarında parsel içerisinde avlulu kerpiç ev ve ahır, ve kahvehane ve kerpiç dükkan ib...

Ustalık Belgesi Hk.

İyi günler hocam. Araç üzeri ızgara köfte paket satış faaliyeti için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilecektir. Herhangi bir yemek faaliyeti olmayacaktır. Bunun için yinede Ustalık Belgesi istenecek midir? Teşekkürler.

Gazete Aboneliği Hk.

Hocam merhabalar; Belediyemiz adına çeşitli sivil ve yerel gazetelerin yıllık veya aylık aboneliklerini yaptırıp ödeme yapabilir miyiz? Mevzuatta açıklık göremedim teşekkür ederim.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Taşınmaz Tahsisi Hk.

Belediyemize ait bir arsa üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal konut yapılması istenilmektedir. Belediye meclisinden karar almak suretiyle ve sosyal konut yapılmak şartıyla tahsis yapabilir miyiz? Ücretsiz satış ya da tahsi...