MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Mezarlıktaki Ağaçların Kesilmesi Hk.

İyi günler hocam, mahalle muhtarı verdiği dilekçede mahalle mezarlığında bulunan kavak ağaçlarının mahalle sakinlerine, camii ve köyün mevcut elektrik şebesine zarar verdiğini, ağaçların kesilmesini, ticari değeri olanların camii onarımında kullanılm...

Yurt İçi Kardeş Şehir İlişkisi

İyi günler. Belediyemiz ile Yurt içinden bir belediye kardeşkent olmak konusunda her iki belediyede kendi meclislerinden karar almıştır. Almış olduğumuz bu kararları başka bir yerlere bildirmemiz gerekiyor mu ya da başka bir işlem yapılması gerekiyor...

Ruhsatsız İşyerine Uygulanacak Ceza Hk.

Hocam iyi çalışmalar. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmayan işyerlerine verilebilecek cezaların alt ve üst limitleri ve kanun dayanağı nelerdir.

Komisyon Toplantıları Hk.

Hocam merhabalar; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde "Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır" denilmektedir. Belediyemiz tara...

Pansiyon Ruhsatı Hk.

Sayın Hocam; 1) İlçemizde 3. Sınıf Gayrisıhhi müessese açmak isteyen mükellefe işyeri vasfındaki taşınmazın bina yaşı 12 Ekim 2004 tarihi öncesine ait olmasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi uygun mudur? 2) Yapı kullanım izin belg...

Belediye Başkanının Şirket Müdürlüğü Yapması Hk.

696 sayılı KHK ile belediyeler bünyesinde kurulan Belediye Personel LTD. ŞTİ.lerine müdür olarak kimler atanabilir. Doğal olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği bütün belediyelerde Belediye Başkanları şirket Müdürü olarak atandılar. Beraberinde...

Dolmuş Hattının Kiralanması

Belediyemiz tarafından ilçemizde dolmuş hattı kurulmak istenilmektedir. Bu kapsamda belediye meclisince belirlenecek olan hattın kiralanması mı yapılacak yoksa dolmuş plaka (M) satışı mı yapmalıyız? İlk defa yapacağımız için yeterli bilgi sahibi deği...

Veterinerlik Muayenehanesi

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde veterinerlik hizmeti veren ve işyerinde cerrahi müdahale de yapan veterinerler bulunmaktadır. Bahsi geçen veterinerler için Belediyemizce İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilir mi? Ruhsat verilebilirse genel ist...

Üniversite Öğrencilerine Yardım Yapılması Hk.

İlçemizde başarılı öğrencilerimizden bazıları (tıp, mühendislik) maddi durumlarının yetersiz olmasından kaynaklı, okul kitaplarını alamadıklarını bunun için belediyeye dilekçe ile başvuru yapıp bu kitapların temini için yardım talebinde bulunmuştur....

Bütçe Tasarısının Mecliste Görüşülmesi

Sayın Hocam, Ekim ayı meclisinde 2020 yılı bütçesi görüşülecek ve plan bütçe komisyonuna havale edilecek. Hazırlanacak bütçeyi Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere yetiştirmemiz gerektiğinden plan bütçe komisyonu görüşmesinden sonra kara...