MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Personel Şirketi Dışında İşçi Alımı

Belediyemizin %98 hissesine sahip olduğu ticari faaliyet yürüten bir şirketi varken, 375 sayılı KHK gereği ayrıca bir personel şirketi kurulmuştur. Belediyemizin bazı işleri için işçi alımı yapılacağı zaman personel şirketinden alım yapması zorunlu m...

Hisseli Taşınmazın Kiraya Verilmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, hisseli bir arazide 4 ev 2 dükkan gözüküyor ve bu dükkanlardan biri kiraya verilecek. Kiraya verilen dükkanın sahibi arazinin %70'ine sahip muvafakatname de bu oran oy çokluğu olarak değerlendirilebilir mi? Bir de kira sözleşmes...

Hibe Midibüs Kabulü Hk.

İyi çalışmalar. Bir iş adamı tarafından belediyemize 2006 model bir adet midibüs araç şartsız olarak bağış edilmek istenmektedir. 5393 sayılı yasa hükümlerine göre belediye başkanının görevleri arasında şartsız bağışları almak ibaresi yer almaktadır....

Tütün Ürünü Satan İşyerlerinde Mesafe Şartı ve Kolluk Görüşü Hk.

4250 sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9. Maddesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin, öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Belediye Şirketine Yeni Alınan İşçilerin Statüsü ve Mali Hakları

Hocam selamlar. 696 Sayılı KHK ile belediye limited şirketi kuruldu ve 23 personel sürekli işçi kadrosuna alındı. İlgili KHK'dan 6 ay sonra İş ve İşçi Bulma Kurumuna verdiğimiz ilan ile şirkete 8 personel alımı yapıldı. Benim sorum şu olacak; KHK kap...

Büyükşehir Belediyelerinin İlçelere Hizmet Devrindeki Bütçe Sorunu Çözülmelidir

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri sayılmış ve bir kısım görevlerin ilçe belediyelerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ekmek Fırını Ruhsatının Fırın Sahibi Tarafından Kurulan Şirkete Devri Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemizden Ekmek Fırını olarak şahıs adına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış olan bir işyeri, işyeri sahibi tarafından şirket kurularak ruhsatı da şirket adına değiştirilmek isteniyor. Mevcut şartlarda bu işyerinin şahıs...

Çay Bahçesi İçerisine Oyun Parkı Kurulması

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde çay bahçesi faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan bir yerde oyun parkı (şişme oyun kompleksi) yapılmak istenmektedir. Bahsi geçen yere oyun parkı olarak ruhsat verilebilir mi? Ruhsat verilebilirse hangi e...

İşyerinin Devri Hk.

Karayolu kenarında bulunan içkili lokantaya 2007 yılında işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. İşyerinin bulunduğu bölge içkili yerler bölgesinde yer almakta ancak karayolu mesafe şartını taşımamaktadır. İşletmenin bulunduğu bölge kurum ve kuru...

Belediye Personel Şirketinin Şirket Kurması

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. 696 Sayılı Khk ile kurmuş olduğumuz tamamı belediyemiz sermayeli personel Limited Şirketimiz ile faaliyet göstermekteyiz. Şimdi ise Personel Limited Şirketimiz sermayeli ticari faaliyet amaçlı ay...