MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Çam Fıstığı Alım ve Satım İşi

Belediyemizce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan çam fıstıklarının alımı yapılması planlanmaktadır. Alınan fıstıkların belediyemiz aracılığı ile satışının yapılarak gelir elde edilmesi mümkün müdür? Teşekkür ederim.

Optisyenlik Ruhsatı

Zabıta müdürlüğümüzce Optisyenlik faaliyeti gösteren işletmeye Belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı için ruhsatsızlık tutanağı tutulmuştur. söz konusu işyerinin İl sağlık Müdürlüğünden Optisyen Ruhsatı bulunmaktadır. Verdiği dilekçe...

Yıkılacak Binanın Tahliyesi Hk.

Mahkeme kararıyla yıkım kararı verilen ve belediyemiz tarafından yıkılması esnasında mülkiyeti belediyemize ait iki katlı binanın birinci katında ruhsatlı kahvehane, ikinci katında siyasi partiye ait İlçe Başkanlık bürosu bulunan iş yerlerinin kiracı...

Ticari Alanda Mobilya İmalathanesi Yapılması Hk.

İyi çalışmalar hocam, etrafındaki parseller konut alanı olan ticari alanda bulunan bir alanda mobilya imalathanesi açılmak isteniyor. Ruhsatlandırma yapılması etrafının konut alanı olarak tescilli olmasından dolayı uygun olur mu?

Belediyelerin Vakıf Kurması

Belediyeler vakıf veya dernek kurabilir mi? Mevzuatta yeri var mıdır?

İşyeri Açmak İsteyenlere Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması

Hayırlı çalışmalar, İlçemizde bulunan bir kaç kadın vatandaş kendilerine ait tapulu arsalarında tandır evi yapmak istiyorlar. Söz konusu şahıslara tandır evinin ihtiyacında harcamak için Belediyemizce nakdi veya ayni yardım yapılabilir mi? Eğer yapıl...

İçkili Lokanta Ruhsatı Hk.

Sayın Hocam, Beldemizde uzun yıllar önce Discobar Ruhsatı almış olan işyerinin ön cephesinde camekan ile kapatılmış olan alana coronavirüs nedeni ile ilavetten içkili lokanta ruhsatı almak istemektedir. Kapalı alan yerininin giriş kapısı ayrı yerden...

Atık Maddelerin Değerlendirilmesi ve Ortadan Kaldırılması ile İlgili Sanayi Tesisleri

İlçemizde faaliyet göstermekte olan tehlikeli sınıftaki geri dönüşüm ve katı atık depolama tesisi ruhsat almak için başvuruda bulunmuştur. 09/06/2020 tarihinde yayımlanan işyeri açma ve çalışma mevzuatındaki değişiklik de "7- Atık maddelerin değerlen...

DSİ'den Sulama Sisteminin Devir Alınması ve İşletilmesi Hk.

Hocam günaydın. DSİ tarafından Kasabamız da sulama göleti yapılmış akabinde arazi toplulaştırması gerçekleştirilmiştir. Beraberinde kapalı devre arazi sulama sistemi kurulmuştur. Belli aralıklarla arazi kenarlarına sulama vanaları konulmuştur. Kasaba...

Soğuk Hava Deposunun Kiraya Verilmesi Hk.

Belediye Başkanlığımızca 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 71. maddesine istinaden Bakanlıktan izin alınarak Bütçe içi işletme kurulmuştur. Kurulan Bütçe İçi İşletme Müdürlüğü bünyesinde soğuk hava deposu işletilmektedir. Belediyemiz Meclisince 06.06.201...