MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar) ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Ödül Verilmesi Hk.

İlçemiz adının konu alındığı tez çalışması için ödül verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda ödül verilmesi mümkün müdür? Mümkün ise, nasıl bir süreç izlenmelidir?

İlçe İçerisindeki Ahırlar Hk.

İyi çalışmalar Hocam. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu "Madde 246 – Yirmi binden fazla nüfusu olan şehirlerde umumi caddelerde veya belediyelerce tayin edilecek mıntakalar içinde hayvan ahırı bulundurulması memnudur" hükmü gereği 70.000 nüfuslu İlçemizde şeh...

Afetlerle İlgili Kampanyalara Nakdi Yardım Hk.

Ülkemiz ormanlarında çıkan yangınlardan dolayı yapılacak yardımların bir elden yapılması ve bir elden koordine edilebilmesi için, örneğin Orman Genel Müdürlüğü veya bu işleri yapabilme görevi bulunan resmi kurumlara belediyelerce nakti yardım yapılab...

Belediye Taşınmazlarını Kiralayanlara Süreli Ruhsat Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, mülkiyeti Belediyemize ait olan işyerlerinin kira müddeti örneğin Üç (3)veya On (10)yıl ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verildiğinde; İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatının altına bu ruhsat üç (3) veya on (10) yıl geçerlidir ibaresi y...

Spor Kulüplerine Yardım Hk.

İyi günler, İlimizden farklı illere turnuva için gidecek olan Bisiklet Takımlarının, Amatör spor kulüplerinin ve kendi aracı ile başka ile hasta getirecek olanların mazot yardım taleplerinde nasıl bir işlem yapmamız gerekir? Belediye Encümeninde kara...

Belediyeye Ait Taşınmazdaki İşyerinin Kira Süresinin Dolması Hk.

İyi günler hocam. Mülkiyeti belediyemize ait işyerinin kira kontratı süresi dolumunda işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını iptal edebilir miyiz?

(T) Plaka Sayısını Belirleme Hk.

Hocam, Belediyemizce T Plaka satışı yapılması planlanmaktadır. İlçe nüfusuna bağlı olarak belli bir sayıda satılması gerekir diye bir kısıtlama mevcut mudur? İstenilen miktarda satış yapılabilir mi? Şu an faal 6 adet var. Biz bundan başka 10 adet dah...

Kamu Taşınmazlarında DASK Zorunluluğu Hk.

Merhaba hocam, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan iki adet taşınmazın tevhit işlemi yapılmaktadır. Taşınmazlar üzerinde eski belediye binası ve lojman gibi tapuda işli yapılar bulunmaktadır. İşlem dosyası tapuya geldiğinde tapu müdürlüğü tarafından t...

Belediye Şirketine Taşınmaz Devri Hk.

Belediyemize ait olan otopark ve kafeterya gibi yerleri belediye şirketimize tamamen veya kiralık olarak devretmek istiyoruz. Bunun için ihale yapmamıza gerek var mıdır? Yoksa belediye şirketi olduğu için direk bir protokol ile devretmemiz mümkün müd...

Pet Kuaförlüğü Hk.

Pet kuaförlüğü faaliyet konulu işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verebilmek için herhangi bir ustalık belgesi, diploma, yetki belgesine gerek var mıdır? Yoksa alınması gereken farklı bir evrak gerekli midir?