MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Haziran Ayı Meclis Toplantısı Hk.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve 8752 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Haziran ayı meclis toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine karar verildiği bugün resmi yazı ile b...

İhtisas Komisyonu Üye Seçimi Hk.

İyi günler hocam, ihtisas komisyonu seçimleri mecliste gizli oyla mı yapılır? İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, tarım ve hayvancılık komisyonu v.b. Bu komisyonlara üye seçimi nasıl yapılır?

Konsomatris Çalıştıran İşyerinin Ruhsatının İptali Hk.

Değerli Hocalarım, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili bir sorum olacak. Mevcut bir işyerine mevzuata uygun olarak içkili lokanta ruhsatı verilmiş olup uzun yıllardır faaliyetine devam etmekte iken ilçe jandarma komutanlığı personeller...

Encümen ve İhtisas Komisyonu Üyeleri Seçimi Hk.

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin Encümen üye seçimi başlıklı 20. maddesinde, seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir, hükmü bulunmaktadır. Malum Haziran ayında meclis toplantısı...

Yeni Personel Alımında Personel Giderleri Sınırlaması

Jandarma Astsb. İlçemizde bulunan Askeri birliğe tayin olmuş olup eşi bir belediye de 657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak görev yapmaktadır. (8 yıl süre ile sözleşmeli Astsubay olarak görev yaptıktan sonda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun...

Encümen ve İhtisas Komisyonu Üyelerinin Seçimi Hk.

İyi günler hocam, nisan ayı meclis toplantısında yeniden seçimi yapılacak encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin seçimi covid-19 salgını nedeniyle meclis toplantılarının ertelenmesi nedeniyle yapılamadı. Haziran ayında meclis toplantısını yapacağız....

Meclisin Haziran Ayı Olağan Toplantısı Hk.

Haziran ayında normal meclis toplantısı yapabilir miyiz?

Sağlık Kurumlarının Kiralarının Belediyece Ödenmesi Hk.

Belediyeler kamu kurumlarına ait (Sağlık Birimi) binalarının kira giderlerini ödeyebilir mi?

Hazine Hissesinin Bulunduğu Taşınmaz İçin Yapı Kayıt Belgesi Alınması ve Otel Ruhsatı Hk.

Hocam iyi günler. 104 m2 şahıs adına 20 m2 maliye hazinesi olarak hissedarlı toplam 124 m2 tapusu olan ve tapuda bina (a) şahsa aittir yazan ve (a) şahıs tarafından otel olarak yapı kayıt belgesi alınan yere otel işletmesi açılmak istenmektedir. Bina...

Birahane Ruhsatının İçkili Lokanta Olarak Değiştirilmesi Hk.

Covid-19 Salgın süresince, 01.06.2020 tarihinden itibaren eğlence yerlerinin kapalı olması gerektiğinden, ilçemizde faaliyet gösteren birahane ruhsatlı işyerleri kurumumuza başvurarak yeniden ruhsat düzenlememizi talep etmektedirler. Birahane olan fa...