MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar) ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Kooperatife Yer Tahsisi Hk.

Merhaba, Belediye olarak bir başkasından kiraladığımız işyeri/depoyu Kooperatif kullanımına tahsis edebilir miyiz? Desteklerinizi rica ederiz.

Pelet Üretimi Tesisinin Ruhsatlandırılması Hk.

500 kg/gün pelet üretimi yapan bir firmanın hangi sınıfa girmesi gerektiği ve istenilmesi gereken evraklar nelerdir?

Ekmek Fırınının Bulunduğu Binaya Market Ruhsatı Verilmesi Hk.

Hocam hayırlı günler, Ayrık nizamda bulunan No:3/A-B-C bağımsız bölümleri olan adresin 3/A bağımsız bölümüne 2005 yılında Belediyemizden ekmek fırını ruhsatı düzenlenmiştir. Ekmek fırını ruhsatı düzenlenirken ayrık nizam şartı gerekli iken mevcut ruh...

Çevre Kanunu İdari Para Cezası Verme Yetkisi Hk.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir dere yatağında kişilerce dere yatağından taş alınarak dere yatağının kenarına yığınak oluşturulmuştur. Bu yığınak şikayete konu olmuş olup; belediyemiz personelince tespiti yapılmıştır. Belediye olarak Çev...

Kalkınma Ajansı Hk.

Belediyemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı üyesi belediyeler arasındadır. Ajans üyeliği iptali için nasıl bir yol izlenmelidir?

Yurtdışı Görevlendirmeler Hk.

Hocam Merhaba. 21.04.2021 tarih ve 2021/6 sayılı Yurtdışı Çıkışlar konulu Genelgeye göre; Belediyemiz personeli (Sözleşmeli ve Memur) AB Projeleri kapsamında projelerde görevli olduklarına dair evrakları bulunmamaktadır. Belediye Başkanı projelerde i...

Otel Ruhsatı Hk.

Daha önce lokanta ruhsatı verdiğimiz bir işyeri lokantanın üzerinde tadilat yaparak kat ekleyerek konaklama tesisi eklenmiştir. Üst kat otel alt kat lokanta olacak bir işyerine dönüşüyor, bu işyeri için yeniden bir ruhsat düzenlemek gerekir mi, ayrıc...

Kesin Hesabın Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesi Hk.

Merhaba, 17.05.2021 tarihinde Belediye meclisi toplanmış ve kesin hesap meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediye Kanunu'nun 24. maddesinde "Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyon...

Bütçe İçi İşletme Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz bünyesinde bütçe içi işletme olarak bir market kurmak istiyoruz. Bunun için usul ve esaslar nedir? Buraya alınan tüm malzemeler kamu ihale mevzuatına göre mi alınacak? Sebze meyve tüm market malzemeleri kalite ve markaya g...

Belediye Şirketinde Emekli Personel İstihdamı Hk.

Belediye personel şirketine, şirketimizden emekli olmuş bir personel tekrar işe alınabilir mi? İyi çalışmalar.