Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi24.07.1994
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu yönetmelik; 3516 Sayılı "Ölçüler ve Ayar Kanunu" nun 9 uncu maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle şikayet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne şekilde ve ne suretle yapılacaklarını ve muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri sahiplerinin veya bunları kullananların görev ve sorumlulukları ile tabi olacakları yükümlülükleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri, yoğunluk ölçerler (areometre), hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt sayaçları, nakli-metreler, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Ölçüler ve Ayar Kanunu


Yorumlar