İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi06.07.2019
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Yönetmelik; içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan sular ile ilgili esasları, kalite kriterleri ile suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup; içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların kalite kategorisi, suların dâhil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu sularda izlenmesi gereken parametreler için numune alma ve analiz sıklıkları ile içme suyu arıtma tesislerinin arıtma veriminin tespitine ilişkin hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


Yorumlar