İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi02.06.2021
  • Kurumİçişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Mülkiye Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar. Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen hususlar bakımından 3/5/2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)


Yorumlar