İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Uygulamasındaki Kısıt ve Sınırlar

Bu değerlendirmede kamu satın alımlarında çok sık karşılaşılan doğrudan temin alımlarında uyulması gereken kısıtlara ve bütçesel sınırlar açıklanmaya çalışılmıştır

DMO'den Kamyonet Alımı Hk.

Belediyemizin ihtiyacı olan destek hizmetleri ve fen işlerinde kullanılmak üzere DMO üzerinden bir adet kamyonet alımı yapmak istiyoruz. İzlenmesi gereken yol nedir? Meclis kararı almamıza gerek var mı?

Hisseli Taşınmazın İhale Suretiyle Satışı Hk.

İyi günler, belediyemizin de mülkiyet sahibi olduğu riskli yapılı binanın yıkım isleri gerçekleştirildi ve tapu kaydı hisseli arsa tapusunu çevrildi. Soru: 1. Bu arsanin satışını öncelikli olarak imar kanunu madde 17 ye göre tahmini bedelini belirley...

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale haz...

Belediye Şirketi Kafe İşletmesi.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Tamamı belediye sermayeli Limited Şirketimize ait ticari amaçlı limited şirketimiz mevcuttur. Bu şirketimize kafe restaurant işletmesi açıyoruz. Şirkete alacağımız meşrubat, gıda maddeleri, temiz...

İnternet Data Hattı Alımı Hk.

Selam hocam, Belediyemiz parklarında kulanılmak üzere 25 adet internet data hattı alımı yapılacak, bunu piyasa araştırması yapmadan herhangi bir GSM firmasından sözleşme yapılarak alınabilir mi?

Ticaret Sicili Gazetesi Hk.

Merhaba Hocam, Yapım ihalesine giren ve üstünde kalan istekli şahsın ihale dosyasında ticaret sicil gazetesi çıkmadı. Fakat oda sicil kayıt-faaliyet belgesinde ticaret sicil numarası yazıyor. Bu kişiyi eleyecek miyiz? Yoksa ihaleye ona verecek miyi?...

İş Eksilişinden Doğan Bedel Farkı Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Belediyemizce yapılan 2014 yılına ait 905.200,00 TL tutarındaki Akaryakıt alımı sözleşmesinde, kesin hakediş 650.788,38 TL (kdv dahil) tutar ile tamamlanmıştır. Ancak, yüklenici firma "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çer...

Kesin Teminat Hk.

Hocam merhaba. Belediyemize ait otelimizi KDV hariç fiyat ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi açık teklif usulü ile ihaleye çıktık. İhale sonucunda 21.000,00-TL + KDV ile sonuçlandı. %6 Kati teminat hesaplanırken KDV dahil fiyat üzerinden mi hesaplam...

Sözleşme İmzalanması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller Hk.

2886 Sayılı Kanunun; Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller : Madde 61 – 57 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılmas...