İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

İhale Yetkilisinin İhale Komisyonu Kararını İade Etmesi ve Komisyon Üyelerinin İmzadan İmtina Etmesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar. 4734 Sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen yapım işi ihalesinde görevlendirilen komisyonun gerekli değerlendirmeler sonucunda vereceği iptal yönündeki ihale kararının ihale yetkilisince kabul edilmemesi veya komisyona geri ia...

Sosyal Tesisin Belediye Şirketine Kiraya Verilmesi Hk.

İyi günler hocam. 50 bin nüfusun altındaki büyükşehir ilçe belediyesi 2019 yılı içerisinde hibe yoluyla şirket edindi. Belediyenin uhdesindeki sosyal tesislerini kiralama bedeli ve süresini belirleyerek meclis kararıyla 2886 sayılı ihale yapılmadan b...

Pazarlık Usulü Hk.

Selam hocam Belediyemiz Covid 19 döneminde dezenfekte alım ihalesine 4734 sayılı kanunun (b) bendi hükmüne göre,yapmış 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde “…Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya...

Encümenin İhaleyi Yapmama Kararı

Hocam kolay gelsin çalışmalarınızda başarılar dilerim. Belediyemize ait taşınmazların satışı için 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleye çıkarılmış olup, fakat ihaleye katılan olmamıştır. Bahse konu taşınmazlar, aynı şartlarda 15 gün süreyle pazarlığa bı...

İş Merkezindeki Dükkanların Satışında İşyeri Faaliyet Konusu Sınırlaması Hk.

İyi günler. Belediyemizce yapımı tamamlanmış iş merkezi bulunmaktadır. İş merkezinde bulunan işyeri-dükkanların yaklaşık 1/4'ü satılmıştır diğer yerlerde mütemadiyen satışı yapılmaktadır. Satılan dükkanlar hariç olmak üzere meclis kararı ile özellikl...

Taşınmaz Satışının Pazarlığa Bırakılması Hk.

Saygılar sayın Hocam. 2886 sayılı Kanunun 45 ve 49 maddeleri gereği yapılan ihalede satışı yapılan 5 arsanın 3 adeti satışı yapılıp, 2 adedinin satışı gerçekleşmeyince, bu arsaların satışının 2, 3 defa ihale yapılıp talepçi olmayınca söz konusu arsal...

Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Merhaba, Yapı Sahibi Emlak Planlama İnşaat ve Proje Yönetimi A.Ş. Yalova Armutlu' da yapımı gerçekleştirilen işleri ile ilgili olarak (4 parsel) ilk sözleşmeyi bir yüklenici ile inşai anlamda bir seviyeye kadar daha sonrasında ise başka bir yüklenici...

2886 Sayılı Kanun Öncesi Kiraya Verilen Taşınmazın Tahliyesi Hk.

2886 sayılı Kanun öncesi (1975 yılı) kiraya verilen bir taşınmaz bakımından 2886 sayılı Kanunun 75. maddesi gereği Mülki İdare Amirinden tahliye talep edilebilir mi? Bu konudaki Yargıtay kararlarında 2886 sayılı Kanun ile ihale edilen kira sözleşmele...

Mal Alımlarında Geçici ve Kesin Kabul Hk.

Bir mal alım ihalesinde geçici veya kesin kabul işlemi yapılarak tutanağa bağlanması gerekir? Mal Alımı Kabul Tutanağı kesin kabul yerine geçer mi?

Üniversiteye Proje Yaptırılması Hk.

İyi günler. Belediyemiz özel bir üniversiteye ön proje yaptırmak istiyor. Özel üniversiteye yaptırılacak projenin ödemesini üniversiteye doğrudan yatırılmasında herhangi bir problem olur mu? İhale yapmadan proje yaptırmak istiyoruz? İstisna kapsamınd...