İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale haz...

Belediye Şirketi Kafe İşletmesi.

Hocam öncelikle saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim. Tamamı belediye sermayeli Limited Şirketimize ait ticari amaçlı limited şirketimiz mevcuttur. Bu şirketimize kafe restaurant işletmesi açıyoruz. Şirkete alacağımız meşrubat, gıda maddeleri, temiz...

İnternet Data Hattı Alımı Hk.

Selam hocam, Belediyemiz parklarında kulanılmak üzere 25 adet internet data hattı alımı yapılacak, bunu piyasa araştırması yapmadan herhangi bir GSM firmasından sözleşme yapılarak alınabilir mi?

Ticaret Sicili Gazetesi Hk.

Merhaba Hocam, Yapım ihalesine giren ve üstünde kalan istekli şahsın ihale dosyasında ticaret sicil gazetesi çıkmadı. Fakat oda sicil kayıt-faaliyet belgesinde ticaret sicil numarası yazıyor. Bu kişiyi eleyecek miyiz? Yoksa ihaleye ona verecek miyi?...

İş Eksilişinden Doğan Bedel Farkı Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

Belediyemizce yapılan 2014 yılına ait 905.200,00 TL tutarındaki Akaryakıt alımı sözleşmesinde, kesin hakediş 650.788,38 TL (kdv dahil) tutar ile tamamlanmıştır. Ancak, yüklenici firma "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çer...

Kesin Teminat Hk.

Hocam merhaba. Belediyemize ait otelimizi KDV hariç fiyat ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi açık teklif usulü ile ihaleye çıktık. İhale sonucunda 21.000,00-TL + KDV ile sonuçlandı. %6 Kati teminat hesaplanırken KDV dahil fiyat üzerinden mi hesaplam...

Sözleşme İmzalanması ve Kesin Teminat Alınması Zorunlu Olmayan Haller Hk.

2886 Sayılı Kanunun; Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller : Madde 61 – 57 nci maddede yazılı süre içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılmas...

Doğrudan Temin Usulüyle Yapılan Alımlarda Yaklaşık Maliyet Tespitinin Yapılması Gerekir mi?

Bu değerlendirmede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda bir alım usulü olan Doğrudan Teminde yaklaşık maliyet hesabının yapılmasının gerekli olup olmadığı irdelenmiştir.

Kira Sözleşmesinin Devri Hk.

Hocam hayırlı günler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi gereğince açık teklif usulü artırma yöntemi ile 10 yıllığına kiraya verilen Belediyemize ait gayrimenkulün ihale şartnamesinde "ihaleyi alan şahız işyerini 3'üncü şahıslara devredemez"...

İhtiyaç Fazlası Araçların Satışı Hk.

Hocam, Belediyemiz tarafından kullanımına ihtiyaç duyulmayan araçlarımız var, bunların satışı için makine mühendisi tarafından rapor tutulduktan sonra valilik onayı gerekli midir?