İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Koronavirüs Salgınından Etkilenen Kiracılardan Kira Bedeli Alınmaması Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Ülkemizde devam eden Covid-19 salgın sebebiyle 19.03.2020 tarih ve 73304 sayılı yazı ile Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2020/7 sayılı genelgeyi kurumumuza göndermiştir. Genelge ile İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan yerle...

Kira Sözleşmeleri Sona Erecek İşyerleri Hk.

Saygılar sayın hocam, yayınlanan genelgelerde ihalelerin ertelendiğine dair bir yazı ile karşılaşmadım. Belediyemiz 2886 sayılı kanun gereğince taşınmaz satışı için açık ihale yapması uygun mu? Belediyemize ait iş yerlerin kira süresi dolduğundan kir...

Muhtaçlara Vatandaşlara Erzak Alımı Hk.

Hocam iyi günler dilerim. Belediye olarak koronavirüs kapsamında yardıma muhtaç ailelere yardım kolileri (erzak) dağıtmak istiyoruz. Alacağımız bu yardım malzemelerini (erzakları) hangi satın alma yöntemiyle almamız gerekiyor ve bütçenin hangi kalemi...

Faaliyeti Durdurulan İşyerlerinin Kira Bedelleri ve Sözleşme Süreleri Hk.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/03/2020 tarihli yazısı ile 21/03/2020 tarihi itibariyle; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Belediyemize ait binayı kuaför faaliye...

Coronavirüs Salgını Sebebiyle İşyeri Kira Sözleşmeleri ile İlgili Yeni Düzenleme

Bu yazı; 7226 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile işyerlerini kiraya verenlerin, 01/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesini feshedemeyeceğini ilişkindir.

Belediye Şirketinin Yapım İşi İhalesine Girmesi Hk.

Hocam iyi akşamlar. Belediyemiz Personel şirketi belediyemizin malzemeli yapım ihalesine katılabilir mi? İşin büyüklüğü yaklaşık ....... TL (Şirket İş bitirme belgesi beyan etmeli mi?). Şimdiden teşekkür ederim

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular üzerine yapılacak işlemlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi.

Salgın Kapsamında Yapılacak Alımlarda Uygulanacak İhale Usulü Hk.

Merhabalar Hocam, Covid - 19 salgınından dolayı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince Kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın kullanacağı maske, eldiven, önlük, kolonya dezenfektan v.b malzemelerin alımı Belediye Başkanlığımızca yapılması kararlaş...

Coronavirüs (COVID-19) Salgın Sebebiyle İhalelerde Pazarlık Usulü Uygulanması

Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Coronavirüs (Covıd-19) salgını süresince, salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerinin,...

Yapım İşine Belediye Şirketinin Girmesi ve İş Deneyim Belgesi Hk.

Öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kurumumuzun projesini hazırlattığı mesire alanı ile ilgili ihale hazırlığı yapmaktayız. Proje değeri ........ TL olan ihaleye (4734 sayılı Kanuna göre) belediyemizin şirketinin de katılabilme...