İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Hk.

Belediyemize ait taşınmaz kiralama ihaleleri yapılmaktadır. Yapılan kiralama ihalelerinde iki adet iş yerimizde belirlemiş olduğumuz bedelin çok üzerinde rakamlara ihale uhdesinde kalan kişiler sözleşme imzalamadılar. İdare olarak biz tekrar ilk ihal...

Şantiye Şefi Hk.

Belediyemiz tarafından çok amaçlı salonlar yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. İşi alan firma tarafından ihale sözleşmesi gereği görevlendirilen şantiye şefinin ilimiz dışında görev almasından dolayı yapı ruhsatı düzenlediğimiz MAKS sisteminde hata i...

Taksitli Taşınmaz Satışı Hk.

Hocam; Belediyemize ait 4 adet boş daire bulunmakta. 4 - 5 kez ihaleye çıkarmamıza rağmen satışı gerçekleşmedi. Kurumumuza yıllık 15.000-TL zarar maliyeti oluşmakta. Belediyemiz tarafından yeniden ihaleye çıkaracağız ancak, ödemelerin peşinatsız, 1.0...

İş Eksilişi Karşılığı Yükleniciye Yapılacak Ödemenin Hesabı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce bazı konularda tereddüde düşüldüğünden dolayı aşağıdaki sorulara açıklık getirmenizi arz ederim. Soru- 1) Birim fiyatı yapım işlerinde 3 kalem işin 2. de iş eksilişine gidilirse yüklenicinin zararının...

Muhammen Bedel, Ruhsatsız Binalara Su Aboneliği, Plan Tadilatlarının İlanı ve Kurum Görüşleri Hk.

Sayın Hocam, Belediyemiz birimlerince bazı konularda tereddüde düşüldüğünden dolayı aşağıdaki sorulara açıklık getirmenizi arz ederim. Soru- 1) 2886 sayılı DİK gereği yapılan ihalede Muhammen bedelinin yüksek bulunmasından dolayı ihaleye katılan olm...

Hazineden Tahsis Edilen Taşınmazın Kiralanması

Sayın Hocam; Hazine tarafından Belediyemize 30 yıllık bir alan irtifak edilerek tahsis işlemi tamamlandı. Belediye meclis kararı ile bu alanda sınırlı ayni hak tesisi kurulması için karar alınmıştır. İrtifak edilen bir tekrardan kullanmak üzere başka...

Yıllara Sari Proje Hizmet Alımı

Proje hizmet alımı ihalesi düşünülmektedir. Bu ihaleyi yıllara sari yapabilir miyiz? Kanuni dayanağı nedir?

İşçinin İhaleye Girmesi Hk.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihalesi yapılan bir ihaleye belediyemizde çalışan işçi katılabilir mi? Katılan işçi ihale ile ilgili ne muhammen bedel komisyonunda ne de ihale komisyonda bulunmamıştır. İhaleye katılım konusunda konusunda...

İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Hk.

İdaremiz karkas halde bulunan belediyemize ait binayı, 2018 yılında kültür merkezi olarak projesini çizdirip 2019 yılı ocak ayında işin ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firma ile 1.805.000,00 TL bedel üzerinden anahtar teslimi sözleşme imzalanmıştır. B...

Belediye Meclis Üyesinin Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

Belediye meclis üyesi belediyenin yapacağı gayrimenkul satış ihalesine girebilir mi?