İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Ambalaj Atıkları Toplanması İhalesi Hk.

Hayırlı çalışmalar hocam. İlçemizde bulunan karışık ambalaj atıklarının ayrışımı, toplanması ve taşınması işleminin geri dönüşüm firmasına verilmesi için; 1- İhale usulü ile mi verilecek? Eğer ihale usulü verilecekse hangi ihale usulü ile verilecek?...

Taşınmaz Kira İhalesinin Pazarlığa Bırakılması Hk.

Hocam merhaba. Belediyemize ait otelimizi satışa çıkmak istiyoruz. Otelimizin daha önce 2016 yılında Satışı için ihalesini yaptık katılan olmadı. 2017 yılında tekrar 10 yıllığına 2 defa kiralama ihalesine çıktık. Son yapılan ihalede katılım sağlandı...

Belediye Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi ve Kira Sözleşmeleri Hk.

Merhaba iyi çalışmalar Başkanlığımıza ait kiraya verilen çatılı iş yeri ve konutlarla ilgili olarak yaşanan bir takım uyuşmazlık kapsamında tarafınızdan görüş sormak gerekmektedir Belediyemize ait olan bir kısım çatılı iş yeri ile ilgili olarak yapıl...

Yönetim Kurulunda Belediye Personelinin Görev Yaptığı Belediye Şirketinin İhalelere Girmesi Hk.

2886 sayılı kanunun 6. maddesinde ihaleyi yapan idarenin ita amirlerinin doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olup, belediyemizin 2886 sayılı kanuna göre yapacağı ihaleyle ilgili olarak Belediyemize ait şirket ihaleye katıl...

Kat Karşılığı İnşaat İhalesinde İş Deneyim Belgesi İstenmesi Hk.

Mülkiyeti belediyemize ait arsaya kat karşılığı bina 2886 sayılı yasaya göre yaptırılacaktır. Söz konusu yapım işinde iş deneyim belgesi istememiz gerekli midir?

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ;16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2020 yılı Yapı Yakla...

İrtifak Hakkı Yoluyla Hazineden Kiralanan Taşınmaz Hk.

Hocam iyi günler, mülkiyeti hazineye ait taşınmaz 49 yıllığına belediyemize irtifak hakkı ile verilmiştir. Söz konusu arazi belediyemize müracaatla üzerinde aqua park ve termal tesisi yapılmak üzere 10 yıllığına kiralanmak istenmektedir. Bu taşınmazı...

Kesin Teminat İadesinde Vergi Borcu Yoktur Belgesi İstenmesi Hk.

Hocam, 2886 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale neticesinde alınan kesin teminatların iade aşamasında, aynı kanunun 56. maddesinde istenecek belgeler belirtilmiş olup, idarenin alacağı dışında vergi borcu yoktur belgesi aranılması konusunda tereddü...

Yapım İşlerinde Kesin Teminat İadesi Hk.

Sayın Yetkili, 4734 sayılı Kanun ile ihale edilen bir yapım işinin geçici kabulü yapıldığında vermiş olduğu teminatın yarısı olan %3 geri verirken firmadan vergi borcu ve sgk borcu yoktur belgesini, kesin kabul olduğunda da sigortadan ilişiksizlik be...

Meclis Üyesinin Akrabasının İhaleye İştirak Etmesi Hk.

1- Saygılar sayın hocam. Belediyemiz tarafından yapılan ihalelerde meclis üyesinin kardeşinin çocuğunun ihaleye iştirak etmesinde sakınca var mıdır? Kardeşi ile aynı zamanda meclis üyesinin iş ortaklığı vardır. 2- Yapılan peşin taşınmaz satış ihalel...