İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Danışmanlık

Belediyemiz D-5 sınıfında yer almaktadır. Belediye başkanı hizmet satın alarak kendisine danışman hizmeti satın alabilir mi? Teşekkürler.

Tek Satıcı

Belediyemiz içmesuyu ve atıksu arıtma tesisinde su analizi yapmak için analiz kiti alınacak olup, Türkiyede bu işi yapan tek firma olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu durumda, bu firmadan yapılacak alımlarda doğrudan temin limiti dikkate alınacak mıdır...

Sözleşmede Değişiklik

Belediye tarafından ihalesi yapılan ve yaklaşık % 45'i tamamlanan imar yollarının açılması ve çeşitli yapım işlerinde işin kalan % 55'lik kısmından vazgeçilmesi ve iş ile ilgili alınan birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan yeni iş kalemi açılarak...

Kiralama İhalesinde Terör Örgütü Araştırması

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve lakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince, yapılan kiralama ihalesine katılan isteklilerden, i...

İdare Yetkilisi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz tarafından yapılacak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/f maddesi gereğince, yapılacak Doküman almaya ve teklif vermeye dave...

Kira Artış Oranı

Hocam iyi günler. Kira sözleşmeleri ile ilgili kafamıza takılan birkaç sorumuz var. Bunlar aşağıda maddeler halinde sıralandı. Yardımcı olursanız sevinirim. 1-Kurumumuza ait dükkânların kira artış zamanı olan Ağustos ayındaki zam oranları sözleşme hü...

Vergi Mükellefi Olmayanlardan Yapılacak Alımlarda Doğrudan Temin Limiti

Sn Hocam, doğrudan temin 2019 yılı için kdv hariç 30.101,00 TL dir. Ancak Vergi Mükellefi olmayanlar için sınır aynı mı olacaktır? (Yani harcama pusulasıyla ödemelerde mal ve hizmet alımlarındaki stopaj oranı (%5-10) kdv hariç gibi mi düşünülecektir?...

İhale Komisyonu Üyelerinin Mazeretleri Sebebiyle Toplantıya Katılmaması, Yaklaşık Maliyet

Sayın hocam; 1-İhale komisyonunda görevli Asil Üyenin mazereti nedeniyle ihaleye katılmadığı, bunun üzerine yedek üyenin ihaleye çağrıldığı ancak yedek üyenin de geçerli bir mazeret bildirerek ihaleye katılmaması durumunda izlememiz gerek yol nedir?...

İhale Komisyonunun Karar Verme Süresi Hk.

  Hocam Merhabalar; 1- 2886 sayılı DİK' ya göre yapılan bir ihalede ihale komisyonu, ihale komisyon kararını ihale tarihi günü itibariyle mi alması lazım? Bununla alakalı resmi bir süre var mıdır? Örnek; 05/07/2019 tarihinde ihalesi yapılan arsa sat...

Haftalık Gazetede İhale İlanı

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılacak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince, ihale ilan metni KİK bülteninde yayınlanmış, Beled...