İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kira Artış Oranı ve İhale İlanı Hk.

Hocam İyi Çalışmalar. Belediyemize ait iş yeri kiralama ihalesi yapılacak olup; 1- Şartname ve sözleşmede kira artış oranı; 2021 yılında ihalede edilen tutar olup, takip edilen yıllarda ise artış oranı bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksind...

Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Hk.

Hocam merhaba. 1- Belediyemize ait oteli kiralamak için açık artırma ile ihaleye çıkaracağız. İhaleye çıkarılan fiyata KDV eklenecek mi? KDV dahil yazabilir miyiz? Geçici teminat hesabını KDV dahil fiyat üzerinden mi hesaplayacağız KDV siz mi hesapla...

Doğrudan Temin Alımlarında Fiyat Farkı Verilip Verilemeyeceği

Bu değerlendirme, Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılan alımlara ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler uyarınca, bu sözleşmelerde fiyat farkı ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hakediş Hesabı Hk.

Belediye şirketinde çalışan ve belediye başkanlığına personel destek alımı olarak şirketin faturalarının düzenlenmesi esnasında; a)Çalışan işçilerin işverene maliyetine ek %4 sözleşme gideri %1 şirket karıda eklenerek mi kesilmeli, b) Veya Teklif edi...

Belediye Şirketi Hakediş Ödemesi Hk.

İyi günler. Belediye Şirketimizin hakediş ödemlerine ait personel hizmet alımı ödemelerinde, KİK işçilik hesaplamalarından aldığımız birim fiyatlara "%4 Sözleşme ve Genel Gideri" dahil etmekteyiz. Fatura tutarına da %7'ye kadar Şirket Kârı eklemektey...

Otel Kiralama İhalesinde Aranacak Şartlar ve Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Hocam merhaba, 3 yıllığına Belediyemize ait otelimizi kiraya vermek istiyoruz. 1- Şartnamede istene belgeler arasına aranan şartlara "Türkiye Cumhuriyeti Grupları dahilinde ruhsatlı otel işletmeciliği olan kişiler, tüzel kişiler ve bu şirketlerin ort...

İhalenin Pazarlığa Bırakılması Hk.

İyi günler hocam, 2886 sayılı Kanun gereği park işletmeciliği için açık teklif usulü ihaleye çıkacagız. Şartnameye ihaleye belediye sınırları içinde ikamet edenler başvuru yapabilir diye madde koyabilir miyiz? Açık teklif usulü ile yapılan ihaleye is...

Kesin Teminat Mektubu İadesinde İstenecek Belgeler Hk.

Hocam merhaba, kesin kabulü tamamlanıp onaylanmış yapım işine ait kesin teminat mektubu iadesi yapılmadan önce yüklenici firmanın belediye başkanlığımıza vermesi gereken belgeler nelerdir? Teşekkürler

Doğrudan Temin Usulü, Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

Hocam merhabalar; bilindiği üzere doğrudan temin usulünde 22 maddenin d bendi uyarınca parasal miktar her yıl yayınlanmakta olup, miktarlar bellidir. Ancak küçük alımlarda mesela 2.000-TL altında veya 1.000-TL altında bulunan alımlar 3 teklif alımına...

Taşınmaz Satışı

Sayın Hocam; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılan bir taşınmazın satış şartnamesinde "geçici teminat ve garanti teminatından sonra satış bedeli üzerinden geriye kalan tutarı 15 gün içe...