İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Altyapı İşlerinde Uygulanacak İhale Usulü Hk.

İlçemizde içme suyu hattında sağlığa zararlı boruların olduğu ve sürekli içme suyu arızası olduğu, kanalizasyon hattının ömrünün miadını doldurmasından ve yeni yapılaşmaların artmasından dolayı yağmur yağdığı zaman kanalizasyon taşmalarının yaşanması...

Otogar Yazıhanelerini Kiraya Verme Usulü Hk.

Hocam, Belediyemize ait Otogarda bulunan otobüs şirketlerine verilmek üzere yazihanelerin 3 yıllık süreleri bitmiş bulunmaktadır. Daha önce ihaleye 2886 Sayılı ihale kanunun 51/g maddesine göre verilmişti bu süreç devamlılık arz ettiği için 2886 Sayı...

Kamu İhalelerinde "Uygulamadaki Yeni Eğilim"! Açık İhale Yöntemi Yerine Pazarlık Usulünün "Tercih" Edilmesi

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

Belediye Taşınmazlarının Kira Süresi Hk.

Saygılar sayın hocam, 2886 sayılı Kanun gereğince park çay ocağı ihalesini meclis kararıyla 10 yıllığına kiraya verebilir miyiz? Başkanın görev süresinin aşılmasının uygun olmayacağı kanaatimin 5393 kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası kapsar mı uygun...

Mücbir Sebeplerden Dolayı Feshinde İş Eksilişi Uygulanması Hk.

Kurumumuzca İhalesi yapılan 2020-2021 Cenaze Hizmeti Alımı, yüklenici firmanın dilekçesi üzerine pandemi gerekçesi ile sözleşmeyi fesih talebi, idaremizce incelenmiş ve Sözleşmenin Madde 28-Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi, Maddesi gereğin...

Sözleşmeli Personellerin İhale Sürecinde Görevlendirilmesi Hk.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin, belediyenin gerçekleştirdiği ihalelerin aşamalarına katılması mümkün müdür? Örneğin, avukatın yaklaşık maliyet hesabı yapması. Saygılarım...

Yapım İşinin Yıllara Sari Olarak Değerlendirilmesinin Şartları Hk.

2020 yılında ihalesine çıkacağımız Kütüphane binası işi için iş yeri teslimi 2020 yılında yapılacaktır. Ancak işin tamamı mevsimler şartlar nedeniyle 2021 yılında yapılacağından, ödemeler 2021 bütçesinden yapılacaktır? Bu iş yıllara sairi olur mu?

Encümen Üyesinin Babasının Taşınmaz Satış İhalesine Girmesi Hk.

İlçe Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı ihale kanununu 45.maddesine göre açık artırma usulü ile yapılan arsa vasıflı taşınmazın satış ihalesine encümen üyesinin babası katılabilir mi? Encümen üyesinin babası katılmış fakat ihaleyi alamamışsa iha...

Elektronik Haberleşme Altyapısı Geçiş Hakkı Ücreti

Hocam merhaba. "Belediyemiz ile Yüklenici arasında Belediye Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının Tespiti, Tasnifi Ve Teknik Analizlerinin Yapılması İle Fiber Optik Kablo Ve Dolapların Belirlenmesi Sonucunda İlave Gelir Sağlanması Ve Elde...

Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosundaki Bilgiler ile Sunulan Belgelerdeki Bilgiler Arasındaki Farklılıklar Hk.

İdaremizce yapılan mal alımı ihalesinde; -Elektronik İhalede Yeterlik Bilgileri Tablosunda doldurulması gereken Ticaret Sicil Bilgileri kısmının Ortaklara Ait Bilgiler satırında Limited Şirketi kendi adını yazarak hisse oranının %100 olduğunu beyan e...