İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

İhale İlanı Yapılacak Gazeteler

Belediyemize ait otobüs işleri ve butik oteli 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine istinaden 10 yıl süre ile ihale etmek istiyoruz. Yapacağımız ihale işlerinde ilan süreci nasıl olmalıdır? Resmi gazete ve il gazetelerinde ilan yapmamıza gere...

Kira Artış Oranı

2015 yılında 2886 sayılı kanuna göre ihalesi yapılan ve 10 yıl süre ile atm alanı kiralaması işi ile ilgili sözleşmede kira artış oranı yi-üfe+tüfe/2 olarak belirlenmiştir. Firmanın tahakkukları da bu şekilde sisteme kaydedilmiştir. Ancak 17.01.2019...

Şirket İşçilerinin Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonunda Görevlendirilmesi

Sayın Hocam, Belediyemiz mal alımlarında fiyat araştırma komisyonu memur personelden oluşmaktadır. Memur azlığından dolayı hep aynı kişiler komisyonda yer aldığından personel bu konudan rahatsız olmaktadır. Şirketimizde çalışan işçilerden fiyat araşt...

Ödemelerde SGK Borcu Sorgulaması

Hakediş ödemelerinde 2.000,00.-TL üzeri vergi borçları olan firmaların hakedişlerinden kesilip vergi dairesine ödenmektedir. SGK borcu bulunan firmalarda SGK borcu olarak kabul edilecek tutar 2019 yılı için ne kadardır?

Hurda Su Tankeri Satışı

Hocam merhabalar. Belediyemiz demirbaşına kayıtlı 3 tonluk traktör arkasına takılan (tekerlekli-motorsuz ) su tankerinin kullanım süresi dolduğundan kayıttan düşürülme işlemi yapılacaktır. Hurda olarak ayıracağımız demir su tankerinin satışını yapmak...

Büyükşehirlerdeki İhale İlanlarında Yerel Gazete İlanları Hk.

Sayın hocam, ilçemizde günlük veya haftalık olarak gazete çıkmamaktadır. Gaziantep Araban ilçesi, 6360 sayılı kanunla büyükşehir ilçe statüsüne kavuşmuştur. Araban ilçesi için; 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre i...

Netcad Programı Alımı Hk.

Belediyemiz imar müdürlüğüne lazım olan netcad (tek üretici) programını 4734 sayılı kanunun hangi maddesine göre alım yapılmalı ayrıca hangi bütçe ödeneğinden yapılabilir?

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Hocam iyi günler. İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizce ruhsat verilip iskan işlemleri tamamlanan işlerde iş sahibi tarafından talep edilmesi halinde iş deneyim belgesi verilir mi? Verilirse şartları nelerdir? Saygılarımla.

Kira Borcunun Ödenmemesi

Hocam, Kurumumuza ait yem fabrikası bir işletmeye meclis kararı doğrultusunda 10 yıllığına kiralandı. Kiracı kiralarını düzenli olarak ödememektedir. Yapılan sözleşmede fazla teferruata girilmemiş, kiraların ödenmemesi halinde yaptırım ya da iptal ma...

Yapım İşinde İş Artışı ve Süre Uzatımı

Sayın Hocam; 1-Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan Teleferik enerji nakil hattı yapım işi tamamlanmak üzereyken yapılan hava hattının bir kısmının yer altına alınma zarureti hasıl olduğundan aynı yüklenici ile aynı sözleşeme kapsamında iş artışı yaparak...