İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Kira Bedelinin Ödenmemesi Hk.

2886 sayılı kanun ile 10 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis ihalesinde müteaahit kira bedellerini bilançosunun eksiye düşmesinden dolayı ödeyememektedir. Kuruma verdiği dilekçe ile acizlik durumu gözönüne alınarak yaptığı imalatlarını...

Mal Alımı Hakediş Ödemelerinde SGK İlişiksizlik Belgesi İstenmesi Hk.

4734 sayılı kamu ihale kanununa göre akaryakıt ihaleleri mal alımındaki hakkediş ödemelerinden SGK ilişiksiz belgesi isteme zorunluluğu var mıdır?

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

Doğrudan Temin Usulüyle Yaptırılan İşlerde SGK İlişiksiz Belgesi İstenmesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kanun 22/d maddesi limitleri kapsamında yapılan 20 bin m2 kilitli parke taşı işçiliği işine ait gelecek hakedişten SGK borcu yoktur yazısı istenmesi gerekir mi? Ayrıca bu işle işi yapan yüklenici firma...

Gerçek Kişi İstekliden Oda Kayıt Belgesi İstenmesi Hk.

Hayırlı Cumalar, Belediyemizin yapmış olduğu yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi mühendislik diploması ile katılım sağlamıştır. Ancak ihale dosyasında oda kayıt belgesi ve sicil gazetesi bulunmamaktadır. Bu belgelerin kamu ihale kanununa göre iha...

Belediyeler Arası Taşınmaz Kiralanması Hk.

Hocam; TOKİ Başkanlığına ait bir araziyi protokol kapsamında satın aldık. Biz bu arsayı GES projesi kapsamında değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda; bahse konu araziyi başka bir belediye tarafından GES santrali kurulması için il belediyesine kiralam...

Özel Sektörde Yapılan İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hk.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesinin (b) bendinde, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğ...

Kira Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Hk.

Belediyeye ait çay ocağı 25.02.2018 tarihinde 3 yıllığına olmak üzere vatandaşın birine kiraya verilmiş ve vatandaş belediyeye sözlü olarak 2 yıl dolduktan sonra yani 25.02.2020 tarihinde ihaleyi feshetmek istediğini, artık kiracı olmak istemediği, ç...

Parasal Sınırlarda KDV

Hocam kolay gelsin. B.şehir belediyesi sınırları içerisinde olan bir birliğiz. 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin limitimiz 2019 yılı için 90.358 TL'dir. Satın almalarda bu limite KDV dahil midir değil midir?

Yemekhane Kurulmasında Personel Sayısı Şartı ve Yemek İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi Hk.

Hocam merhabalar; belediyemiz tarafından yemek ihalesi yapılacaktır. Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinde memur personel sayısının 50 olması halinde yemekhane kurulmasi, 50'nin altında ise ihale yolu ile yapılması gerekmektedir, deniliyor. 1- Bele...