İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Konser Etkinliği Hk.

Sayın Hocam, Belediyemizin organize edeceği ilçemizde yapılacak olan bir konser etkinliğinde sahneye çıkacak olan sanatçılar için doğrudan temin 22/d maddesine göre mi işlem yapılacak? Teşekkürler.

İhaleden Sonra İhale Koşullarında Değişiklik

Hocam merhaba. Belediyemizin geçmiş dönemde düzenlediği "Şehir içi toplu taşıma hat ihalesi" belirli bir güzergah baz alınarak kiraya verilmiştir. Yüklenici mevcut güzergahın bir kısmında başka hat işletmelerinin de faaliyet gösterdiğini öne sürerek...

Belge Eksikliği

Sayın hocam, İhale ile ilgili İdari şartnamenin 31.2 maddesinde; “Sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede eksikliklerin giderilmesi” ifadesi doğrultusunda, idaremiz tarafından istenilen bazı belgelerin teklif za...

Akaryakıt İhalesinde Belediye Sınırları İçerisinde Akaryakıt İstasyonu Bulunması Şartının Getirilmesi Hk.

Sayın hocam; 1) Yapacağımız akaryakıt İhalesinin, Teknik şartnamesine; “Belediye sınırları içerisinde, belediye mücavir alanında veya hizmet alanında akaryakıt istasyonu bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” İbaresi e...

Sözleşmenin Feshi

4735 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine istinaden fesih talebinde bulunan yüklenici firmanın fesih talebine Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından olumsuz görüş bildirmesi durumunda idare Bakanlığın verdiği kararın aksi yönünde karar vererek fesih kar...

İkinci El Araç Alımı

Sn Hocam, doğrudan temin kapsamında ikinci el araç alımı düşünülmektedir. Alım yapılırken hangi esaslara dikkat edilmelidir?

Belediye Başkanının Yetki Devri, Meclis Üyesinin Arsa Satışı İhalesine Girmesi

Hocam Merhabalar; 1) 5393 sayılı kanunun 21. maddesinde "- Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur" denilmektedir. Aynı kan...

Otopark Kiralama İhalesinde Muhammen Bedel Tespiti

Mülkiyeti belediyemize ait olan bir alan 2886 sayılı Kanuna göre otopark olarak kiraya verilecektir. Muammen bedelin tespitini nasıl yapacağız, nerelerden emsal fiyat bilgisi soracağız? Bu ihale için izleyeceğimiz yol nasıl olmalıdır?

İkinci El Araç Satışında KDV

Belediyemiz tarafından 2886 sayılı kanun kapsamında satışı yapılacak olan binek otomobilin kdv bedeli %kaçtır? Muammen bedel hesaplaması yapılırken tutar+KDV olarak mı ihaleye çıkılmalıdır yoksa kdv dahil bedel üzerinden mi çıkılmalıdır?

Güreş Organizasyonu ve Doğrudan Temin

Belediyemiz tarafından düzenlenen yağlı güreş organizasyonu 4734 sayılı Kanunun 22.maddesinin (b) bendi gereğince yapılmakta ve sözleşme düzenlenmektedir. KDV hariç fatura bedeli üzerinden sözleşmeye ait damga vergisi, ihale kararlarına ait damga ver...