İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Başka Bir Belediyeden Araç Satın Alınması ve KDV Uygulaması Hk.

Sayın hocam, komşu belediyemiz bir sene önce DMO aracılığı ile 1 adet yol süpürme aracı satın almış, ancak engebeli bir arazi yapısına sahip olduklarından aracı kullanamayarak devre dışı bırakmışlar. Bugün için bizim aynı özelliklere sahip bir araca...

İşyeri Değişikliğinde Nakliye Farkı Ödemesi Hk.

Selam hocam, belediyemiz 2018 yılında yapmış olduğu 200 bin m2 kilitli parke yapım işini teknik şartnamede 120 bin m2 şehir merkezi 80 bin m2 kırsal mahalleler yapımı için yüklenici firma 2 adet birim teklif fiyatı sunmuş ve ihale üzerinde kalmış, Be...

Özel Sektöre Yapılan İşlerle İlgili İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi

Özel sektöre taahhütte bulanan yükleniciler için yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme olması gerekirken sözleşmenin noter onaylı olmaması karşılığında diğer şartları sağlıyorsa? İş deneyim belgesi verilebilir mi? Konu ile ilgili...

Muhammen Bedel Tespiti Hk.

Hocam, bir apartmanda Belediyemize ait 4 adet lojman bulunmaktadır. Bodrum katta olması ve yüksek fiyat nedeniyle kiralama ve satış işi olmadığı için de boş durmaktadır. Fakat bu lojmanlar için yakıt parası, elektrik, ortak gider vs. ücretler düzenli...

Muhammen Bedelin Düşürülmesi Hk.

Hocam, Belediyemize ait 2016 Model Mercedes Benz Marka aracı 2886 Sayılı Kanun gereği 26.06.2019 tarihinde daha sonrada 10.07.2019 ve 24.07.2019 tarihlerinde 310.000 TL artı KDV bedelle satış ihalesine çıktık. Fakat ihalelere katılım olmadı. Encümen...

Hacizli Taşınmazın Satışı Hk.

Belediyemizin, üzerinde hacizler bulunan taşınmazlarını ihale yolu ile satışa çıkarmak istiyoruz. İhale şartnamesinde, ihale günü tapu müdürlüğünden alınacak olan taşınmaz üzerindeki hacizlerin belirtilmesi ve ihaleye girecek alıcıların taşınmazı sat...

Yer Teslimindeki Gecikme Nedeniyle Sözleşmenin Feshi

2018/339017 İKN ile ihalesi yapılan ve 05.09.2018 tarihinde yüklenici 875.000,00 TL ile sözleşmeye bağlanarak 10.09.2018 de işe başlama tarihi ve 160 günde bitirilmesi gereken 50000 metrekare kilitli parke taşı döşeme yapım işi, İlçemiz Türkiye Elekt...

İhalenin İptali Hk.

Hocam; 2886 sayılı kanun kapsamında 1 adet dükkan satışı yapıldı ve x bir şahıs ilgili yeri aldı. Kararın onayından itibaren 15 gün içerisinde sözleşme imzalanması ve bedelin ödenmesi yönünde kendisine tebliğ yapıldı. Ancak ihaleden vazgeçtiğini, kes...

Harcama Yetkilisinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görev Alması Hk.

Belediyelerde herhangi bir dairenin ya da müdürlüğün Harcama Yetkilisi, kendi biriminde ya da başka birimlerde ihale veya doğrudan temin yöntemiyle alım ve hizmetlerde, muayene ve kabul komisyonunda yer alabilir mi?

Belediye Sosyal Tesisin Belediye Şirketine Kiralaya Verilmesi

Selam hocam, Belediyemize ait spor kompleksinde bulunan yüzme havuzu kafeterya, halı saha, sauna vb. taşınmazların sermayesi %100 belediyeye ait olan şirkete ihalesiz meclis veya encümen kararı ile kiraya verilebilir mi? Vereceğiniz cevaptan dolayı t...