İHALE MEVZUATI

  • Sıralama

Taşınmaz Satış ve Kiralama İhalelerinde Vergi ve Sigorta Borcu Olmadığına İlişkin Belge İstenmesi Hk.

Hocam, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak, taşınmaz satış veya kiraya verme ihalesi için idare tarafından, sgk ve vergi borcu yoktur belgeleri hazırlanan şartnamede istenmeli midir? Teşekkürler.

Belediye Şirketi İstisna Başvurusu Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Belediyemiz sermayeli kurulan limited şirketine ait " ..............Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketimiz için Kamu İhale Kanunu 3 üncü maddesinin (g) maddesi gereği istisna başvurusunda bulun...

Pazarlık Usulü ve Yaklaşık Maliyet Hk.

2021 yılında belediyemiz envanterinde bulunan hizmet araçlarında kullanılmak üzere lastik alım ihalesine çıktık. ihale yaklaşık maliyeti 2020 yılı verilerine göre yapıldı. 11.01.2021 tarihinde 4734 sayılı K.İ.K'nun 19'uncu maddesince ihaleye çıktık....

Elektrikli Araç Alımı Hk.

Hocam Merhaba, Belediyemize Regal Raptor marka 2020 S Model elektrikli araç almayı düşünüyoruz. Fiyatı 28.000,00-TL civarında Meclis kararı alıp doğrudan temin ile bu aracı alabilir miyiz?

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü...

Belediye Taşınmazlarının Kullanım Hakkının Belediye Şirketine Devredilmesi Hk.

Sayın Hocam; mevzuat konusunda bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Birkaç defa aynı soruyu sormama rağmen halen çelişkiye düşmekteyiz, konuya bir açıklık getiremedik. Hocam; Bizim çelişkiye düştüğümüz konu şudur, Belediyemizin şirketine...

Doğrudan Temin Usulü Hk.

Yıl sonu doğrudan teminle almış olduğumuz malzemeyi iki ay sonra fiyatının artma ihtimaline karşı malın bitmemesi halinde tekrardan doğrudan teminle almakta mahsur var mıdır?

Taşınmazların Kiraya Verilmesinde Encümen Kararı Alınması Hk.

Belediyemizin mülkiyetinde olan iş yerini 3 yıla kadar kiraya vermek için ilk olarak encümenden karar alınacak mı?

Alacağın Temliki Hk.

Hocam iyi çalışmalar. Yapılan ihale sonucunda alacaklı firma veya şahıs noter aracılığı ile alacağı parayı başkasının banka hesabına devrini isteyebilir m? Yani alacağını başkasına devredebilir mi? 

Boru Satışı İhale İlanı Hk.

Merhaba Hocam, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile yaklaşık maliyeti 40.000-TL civarında boru satışı yapacağız. İhale ilanını nerelerde yapmamız gerekiyor?