Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)

  • Mevzuat Tarihi13.09.2014
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Tebliğ; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar