İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Yapı Tadilatında Yapı Denetim Sözleşmesi

Merhabalar Hocam; Vatandaşa 2005 yılında 2 Adet Mağaza ve 1 Adet Mesken olmak üzere Yapı Denetimli ruhsat verilmiştir. Aynı yapı için iş bitirme tutanağı düzenlenmiş ve 2014 yılında YKİ düzenlenmiştir. Aynı vatandaş aynı yapı için başvurarak 2 adet m...

İmar Barışı Hk.

Sayın hocam, benim bulunduğum ilçede akaryakıt istasyonum bulunmakta aynı yol güzergahında 834 metre ileride bir istasyon daha bulunmakta mesafe tahdidi nedeni ile LPG gazı satamıyoruz. Bu istasyon ile mahkememiz oldu, size de DANIŞTAY kararını bir ö...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Binaya İlişkin İdari Para Cezasının İptali

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilir denilmektedir. İptal işlemi için encümen kararı alınması gerekir mi? Çalışmalarınızda başarılar diler...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ, 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, tasarım ve inşa edilecek binalarla ilgili olarak ruhsatlandırma hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek...

Plansız Alanlardaki İnşaat İzinlerinin SGK'na Bildirilmesi

Köyden mahalleye dönen plansız alanlardaki yapılarda inşaat izin belgesi alan bir yapının sgk’ya sigorta girişi yaptırılmalı mıdır?

İfraz

İyi günler hocam, kasaba halkından bir vatandaş parseline ifraz yaptırmak için kurumumuza başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda İmar planımızda bu parselin bir kısmı dikili tarım arazisinde bir kısmı da konut alanı olarak görülmektedir. Bu durumda bel...

TS 12576 Standardı

İyi Günler Hocam, TS 12576 “Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları Standardı”nda kaldırımlarla ilgili ölçüler yer aldığından bu TS 12576 içeriğine nasıl ulaşabilirim...

Sit Alanındaki Yapılar İçin İmar Affı

İlçe sınırlarımız içerisinde 2863 sayılı yasa kapsamında kalan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kalan ve Belediye Encümenince Yıkım Kararı olan bir yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır. Yapı Kayıt Belgesi alınmış olması yıkım İşlemlerin...

Riskli Yapılarda Otopark Ücreti Muafiyeti

Hocam merhabalar; 6306 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinde 21/06/2019 tarihinde yapılan değişiklikte otopark harçları ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Söz konusu otopark harçlarının muafiyeti devam ediyor mu yoksa 21/06/2019 tarihind...

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşik Alanlarda İmar Uygulamaları Hk.

2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında Köylerimiz Mahalle olmuş Belediyemize Bağlanmıştır. Bu alanlardaki uygulamalar 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ğ ile (Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak yapılar ile ilgili uyulacak esaslar) başlığı altında 27....