İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Eski Yapıya İdari Yaptırım Uygulanması Hk.

Akhisar ilçemizde B.Ş. Kanunu sonrası Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerinde tapu kaydında avlulu kargir ev tanımlı parselde yaklaşık 20-25 yıl önce yapılan tarımsal amaçlı depo amaçlı yapı için kaçak yapı şikayeti bildirilmiştir. Belde Belediye...

Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması Hk.

Sayın Hocam, Ruhsatsız olarak yapıların kaldırılmadığı tespit edildikten sonra İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mühürlenen inşaatın veya yapının yıkılması yönünde encümen kararı alınıp ilgili birimlerine işlemlerin uygulamasının yapılması için gö...

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yaptırılan İnşaatlarda Yapı Kullanma İzin Harcı

Bu değerlendirmede, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılan inşaatların müteahhitlerinden yapı kullanma izni harcı alınıp alınmayacağı hususu açıklanmıştır.

Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Ağaç Kamulaştırması Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi: "Bu maddede belirtilen kamu hizmetlerine ayrılan alanlardaki ağaçlar/yapılar, belediye veya valilikçe bedeli/enkaz bedeli ödenerek sökülür ve yıkılır." fıkrasını içermektedir. İdaremizce 3194...

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasl...

İmarsız Yapıların Yıkımlarının Yapılması Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar, imarsız bir şekilde inşa edilen yedi adet binanın yıkılması için belediye tarafından encümen kararı alınmasına rağmen yıkım işleminin gerçekleştirilmemesi işlemine itirazı hakkındadır.

Kat Adedi Farklı Parsellerin Tevhidi Hk.

Hocam merhabalar, Belediyemize gelen tevhid başvurusunda ön yoldan cephe alan bir parselle arka yoldan cephe alan ikinci parsel birleştirilmek isteniyor, ön yoldan cephe alan parsel kat izni 5 kat, arka yoldan cephe alan parsel kat izni 3 kat yalnız...

Üst Hakkında Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Hocam iyi çalışmalar, Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan, imar dışı plansız alanda kalan bir parsele TKDK destekli mandıra için kurumumuza ruhsat başvurusu yapıldı, projenin yapılacağı arazi tapuda şahıs adına, proje o şahsın müdür oldu...

Plansız Alanda Yapılaşma Hk.

Belediyemize 2016 yılında dahil olan mücavir alan ile ilgili 2018'de meclis kararı alınarak planlama çalışmasına başlanmış, ancak 1 kurum görüşü olmazsa olmaz tarım görüşü halen ulaşmamış bu nedenle plan ihalesine geçilememiştir. Mücavir alanda yapıl...

Mücavir Alanın Kaldırılması ve Köyün Belediyeye Katılması Hk.

Belediyemize 2016 yılında mahkeme kararı ile mücavir alana dahil bir köy var. Ancak muhtar ve köylüler hizmet götürülmesi nedeniyle mücavir alandan çıkmak istemektedirler. Mücavir alandan çıkabilirler mi? Mahkeme kararı mı olması gerekir? Belediye ol...