İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

Bu Tebliğ; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla...

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1879)

Bu Karar; Sinop İli, Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine ilişkindir.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1886)

Bu Karar; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Camiikebir, Caferiye, İbrahimpaşa ve Kuloğlu mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın yenileme alanı olarak belirlenmesine ilişkindir.

Asansör Zorunluluğu Hk.

Hocam merhabalar; Planlı alanlar imar yönetmeliğinin 34. maddesinin 4 bendinde;"(Değişik: RG-28/7/2018-30492) Kullanılabilir katlar alanı tek katlı olan binalar hariç 800 m2' den veya kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör...

Park Alanında Kulübe Yapılması Hk.

Sayın Hocam, Beldemizde bir kadın girişimci ahşaptan yaptırmış olduğu 4x4 ebatlarında içerisinde köfte pişirdiği baraka tipi kulübeyi park alanına yakın bir yere koyarak ön tarafında küçük masalar koyarak satış yapmak istemektedir. Aynı alana daha so...

Bisiklet Yolları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; bisikletin ulaşım, gezinti ve spor gibi amaçlarla kullanılabilmesini sağlamak üzere bisiklet yollarının ve bisiklet park istasyonlarının planlanması, projelendirilmesi ve yapımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmı...

Kamu Orta Malında Manda Çiftliği Kurulması

Merhaba İlçemiz sınırları içinde mera alanına çok yakın konumda "tarla" vasıflı kamu orta malına ait taşınmaz bulunmaktadır. İlçemizde yakın tarihte damızlık manda yetiştiriciliği birliği kurulmuştur. Belediyemiz tarafından yukarıda bahsi geçen kamu...

Resen İfraz Yapılması Hk.

Hocam merhabalar. ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 4555 m2 lik kadastro parseli üzerinde 8 adet farklı kişilere ait bina mevcuttur. 17 hisseli olan bu parsel 15 ve 16. maddelere göre parselasyon yapılmak isteniyor. Fakat maliklerden 1 kişiye ulaş...

Ruhsat ve Eklere Aykırılıkta Uygulanacak İdari Para Cezası Hk.

Daha önce ruhsat verilmiş olan yapıda şikayet sonucu ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmiş olup yapı tatil zaptı düzenlenip inşaat durdurulmuştur. 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine göre yapı sahibine ceza yazılmıştır. Ruhsat ve eklerine...

Mahkemece Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İmar Para Cezasına Etkisi Hk.

Bir vatandaşa kaçak yapı nedeniyle belediyemizce idari para cezası verilmiştir. Aynı vatandaş Asliye Ceza Mahkemesinde de söz konusu kaçak yapı nedeniyle yargılanarak 5237 sayılı TCK 184. maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası aldı ve daha önceden adli...