İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Resen İfraz ve Tevhit

Belediyemize bir vatandaş tarafından verilen bir dilekçede aplikasyon krokisi sunularak binasının ön cephesinde eski zamanlarda belediyemiz tarafından yapılan yolun (kilit parkeli 30 gün içerisinde kaldırılması talep edilmiştir. Ayrıca kaldırmazsak y...

Mimari Estetik Komisyonu Kurulması

Merhabalar Hocam; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 66. Maddesine göre Mimari Estetik Komisyonu kurmak istiyoruz. İlgili Maddenin 2. fıkrasında 5 uzmandan teşkil edilir deniyor ama 3. fıkrada 6 tane unvan sayılmaktadır, seçimi nasıl yapmalıyız? 3. f...

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Ceza Uygulaması

İlçemiz sınırları içerisinde 2863 sayılı Yasaya giren 1, 2 ve 3. Derece ile imar kanuna tabi yapılar bulunmaktadır. Bağlı olduğumuz koruma kurulu tarafından sit alanlarında kalan yapılar için ykb belgesi ile basit onarım istediğimizde ykb belgesini y...

Köy Döneminde Satılan Arsalar Hakkında

442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi: “Geçici Madde 5- (Ek: 28/11/2017-7061/4 md.) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da t...

Artık Parsellerin Satışı Hk.

Sn Hocam, imar kanunun 17. maddesinde; belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elveri...

Kamulaştırma İşlemleri

Sayın hocam, 2942 sayılı Kanuna göre başladığımız kamulaştırma işlemi için mirasçılar da intikal işlemlerini yapmamaktadırlar, bu durumda işlemi nasıl hızlandırabiliriz ya da gerçekleştirebiliriz ?

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

Öncelikle kolay gelsin. Kamuya ait yolda bulunan dükkan kamulaştırma yapılmak suretiyle yerinden kaldırılarak belediyeye ait başka bir arsa ile trampa ya da takas yapılabilir mi? Yine aynı şekilde şahsa ait bir arsa ile belediyeye ait arsa takas yapı...

Baz İstasyonlarının Ruhsatlandırılması Hk.

Belde sınırları içinde kamuya veya şahsa ait taşınmazlarda kurulan baz istasyonları ile ilgili 32 ve 42 uyguladıktan sonraki süreç nasıl ilerlemektedir? Baz istasyonlarına ruhsat alınamayacağı ve para cezasının kalktığı bilgisini aldım, ne kadar doğr...

Adana İli, Pozantı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1528)

Bu Karar; Adana İli, Pozantı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Şekerpınarı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak...

Belediye Başkanı Ek Göstergesi, Müştemilata Su Aboneliği Verilmesi Hk.

Hocam Merhabalar; 1-) Daha önce belediye başkanlığı yapmış ancak şu anda bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan eski başkanımız gittiği kurumda belediye başkanlığı dönemindeki müktesebine uygun olan 3.000 ek göstergeden faydalanmak istemekte anc...