İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

İmar Planlarına İtiraz Hk.

İlçemizde askıya çıkan bir imar planına itiraz aşamasında gelen dilekçeler incelendiğinde başkasına ait parsellere (kendine ait olmayan) ilişkin itiraz edildiği görülmüştür. Bu dilekçeleri değerlendirmemiz mümkün müdür? Meclise havale ederek mi değer...

Riskli Yapının Tahliye ve Yıkımı Hk.

Bir kısmı Belediyeye ait bir kısmı vatandaşa ait işhanı için riskli yapı kararı bulunmaktadır, bu işhanı için yapılacak işlemler nelerdir, bu taşınmazlar tahliye için belediye kiracılarına yazı gönderilmiştir, tümü için yapmamız gereken nedir?

Eksik Katlı Yapı Ruhsatı Hk.

Hocam hayırlı günler. 1- İmarda 3 kat izni bulunan parselde vatandaş eksik kat uygulamasından faydalanmak istiyor, noter onaylı feragatnameye gerek var mıdır yoksa kurumunuza yazılı olarak vermesi yeterli midir? 3 katlı parsele yapılacak olan eksik k...

Üzerinde Yapı Kayıt Belgeli Bina Bulunan Parsellerde Yeni Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi

Bu değerlendirmede 23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre “usulüne uygun olarak yapı kayıt belgesi düzenlenmiş...

Hazineye Ait Taşınmazın Kamulaştırılması Hk.

İyi günler hocam, mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmazı "Düğün salonu ve sosyal donatı alanı" olarak bedeli karşılığında devren satın almak istiyoruz. Kamulaştırma yapıp satın alma işlemlerinde izleyeceğim yol hakkında detaylı bilgilendirilmek is...

Otopark Bedeli Hesabı Hk.

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Çevreci Değişiklik

Bu değerlendirmede 23 Ocak 2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan “yağmur suyu hasadı” konusu ele alınmıştır.

Laboratuvar İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi kapsamında laboratuvar izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değe...

Güneş Enerji Santrallerinin Yapı Ruhsatı Hk.

1) Güneş enerji santrallerinin yapı ruhsatı alma zorunluluğu var mı? 2) Ruhsat alınması gerekiyorsa, panellerin iz düşüm alanına göre mi yoksa panellerin oturduğu ayakların kapladığı alana göre mi ruhsat alınması gerekmektedir? 3) İmar kanunun 32. ve...

İmar Planı Değişikliklerinin İlanında Eksikliğin Sonuçları Hk.

Hocam iyi günler, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi: "Planlar, Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında b...