İMAR VE KAMULAŞTIRMA MEVZUATI

  • Sıralama

Parselasyon Planı Bulunmayan Alanlarda İfraz ve Tevhid İşlemi Hk.

Merhabalar Hocam, 10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesinde “İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapıl...

Kaçak Kantar İnşaatı Hk.

Köyden mahalleye dönüşen bir yerde köy yerleşik plan içinde ruhsatsız bir şekilde sadece temel betonu (30 cm yüksekliğindeki) atılan kantara kaçak yapı cezası kesilebilir mi? Kesilirken temel çalışmasını hangi yapı sınıfı ve hangi grup yapı olarak de...

Yol Boşluğunun Yeşil Alanla Trampası

Sayın Hocam, değişen uygulama imar planının tatbiki neticesinde yoldan ihdas suretiyle oluşan ve müstakil inşaata elverişli bulunmayan parselin 3194 sayılı Yasanın 17’nci maddesi kapsamında İmar görmüş bitişiğindeki hak sahibi parsele satışı yönünde...

Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1388)

Bu Karar; Samsun İli, Bafra İlçesi, Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Malatya İli, Darende İlçesinde Bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1389)

Bu Karar; Malatya İli, Darende İlçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları göst...

Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1390)

Bu Karar; Malatya İli, Yazıhan, Akçadağ ve Darende İlçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin K...

Tadilat Ruhsatı ve Deprem Yönetmeliği Hk.

2019 dan önce 2 kat inşaat ve 1 kat yapı kullanma ruhsatı alan bir yapı tadilat ruhsatı alarak zemin kattaki bağımsız bölüm sayısını arttırmak isterse statik projenin yeni Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekir mi? 17.07.2019 tarihinde ç...

Taşınmazlardaki Belediye Hissesinin Satışı Hk.

300 metrekarelik X parsel üzerinde Belediye (6 metrekare) ve A kişisi (120 metrekare) ile B Kişisi (174 metrekare) hissedar. Belediye tarafından hissedarlara, 6 m2 lik hissenin alınması için, yazı yazıldı. 1) Her iki hissedar almak istediğinde 6 metr...

Kaçak Yapı Hakkında Yapılacak İşlemler

İyi günler hocam, gelen şikayet üzerine a şahsının parselinin hemen bitişinde kaçak yapı yapıldığı, yapılan inceleme sonucu ruhsat alınmadığı kaçak yapıldığı, a şahsının parselinde binasının önünü kapattığı tespit edilmiştir. Kaçak yapılan yapıyı dir...

Otel Yeri Kamulaştırma

Merhaba Kolay Gelsin. 1978 yılında onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde "Park ve Piknik Alanı", "Spor Alanı" "Otopark", "Park Alanı","Otel Motel Hamam Alanı", "Mevcut Kavaklık","kanal" olarak belirtilmiş kısım bulunmaktadır. Bu...