Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.06.2022
  • KurumErzurum Büyükşehir Belediyesi

Bu Yönetmelik; Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar