Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi05.05.2022
  • KurumVan Büyükşehir Belediyesi

Bu Yönetmelik; Van Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar