DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

İletişim Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bu Yöetmelik; İletişim Başkanlığında görevli memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmek amacıyla çıkarılmış olup; İletişim Başkanlığında görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında...

Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ-EPAR) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİ-EPAR)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çı...

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenleme...

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı için uygunluk belgesi verilmesi ve şeker sektörüne etkileri bakımından yurt içi piyasadaki hareketinin izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; 31/12/2020 tarih...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

Bu Tebliğ; 4/1/2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/37) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrü...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Ödül Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; personeli mükemmel hizmete teşvik etmek, moral vermek ve başarılı olanları emsalleri arasında ayırt ederek diğerlerine örnek olmasını sağlamak maksadıyla; takdir belgesi, başarı belgesi, üstün başarı belgesi, para mükâfatı, bröve, şeri...

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/2)

Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artır...

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Çankırı Karatekin Üniversitesi Dâru’l-Hadis İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle...