DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü...

Antalya AKEV Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Antalya AKEV Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve mes...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akıllı Sistemler Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek ama...

Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkaırlmış o...

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyot...

Beykoz Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, tra...

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin eğitim, öğreti...

İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arslantepe Arkeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)

Bu Tebliğ; 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriy...