DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Marmara Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygula...

Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Munzur Üniversitesi Dene...

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış...

Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama v...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

Bu Tebliğ; yerli üretici Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğ...

2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

Bu Tebliğ; 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkindir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2021/2)

Bu Tebliğ; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yönetmelikte yer alan idari para cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkindir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düze...

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygula...

Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Gümüşhane Üniversitesi eğitim, öğretim, araştırma ve uygul...