DİĞER (HARİCİ) MEVZUAT

  • Sıralama

Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara ve bu...

Sabancı Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama,...

Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amac...

Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çık...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)

Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tari...

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Nükleer Düzenleme Kurumunun uygulayacağı idari yaptırımları ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından uygulanacak idari yaptırımları kapsar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek am...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış...

İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; İstanbul Arel Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezin...