DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2019/55)

Bu Tebliğ; su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde Bulunan Nehil Sazlıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1881)

Bu Karar; Hakkari İli, Yüksekova İlçesinde bulunan Nehil Sazlıkları potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkindir.

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvarbey Mahallesinde Bulunan ve 3/7/2007 Tarihli ve 2007/12375 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1904)

Bu Karar; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şehsuvarbey Mahallesinde bulunan ve 3/7/2007 tarihli ve 2007/12375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen yenileme alanı kapsamına giren, mülkiyeti hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazın bedelsiz o...

Antalya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1910)

Bu Karar; Antalya İli sınırları içerisinde bulunan Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırlarının ekli kroki ve koordinatları listesinde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkindir.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması...

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; ilgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasına ilişkin usul ve esaslar i...

Kapalı Pazar Yerinde Tütün Tüketim Yasağı Hk.

Belediyemize ait 5000 m2 kapalı pazaryerinde vatandaşlar tarafından sigara içilmesi durumunda cezai işlem ilçemizde kurulmuş olan tütün komisyonu tarafından mı, Polis tarafından mı yazılacak yoksa belediye zabıtasıda ceza yazabilir mi? saygılar.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının tasarımı, temini veya üretimi, başvurusu, kişiselleştirmesi, da...

Ambalaj Atığı Yönetim Planı

Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanması için BELEDİYE’miz tarafında Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanması ve bunun onayı için meclis kararı alınması gerekir mi?