DİĞER MAHALLİ İDARELER MEVZUATI

  • Sıralama

İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

Bu Tebliğ, içme - kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik planlar ile diğer iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; içme - kullanma...

İstifa Suretiyle Boşalan Aday Listesinin Doldurulması

Bu Karar, siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak; istifa suretiyle boşalan listeye, alt sırada yer alan adayın yazılabilmesi, istifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp...

Seçmen Sayısının Dokuz (9) Olduğunun Tespit Edildiği, Adı Geçen Köyde Muhtarlık Seçiminin Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Karar, seçmen sayısının dokuz (9) olduğu tespit edilen köyde muhtarlık seçiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Cezalar (01.01.2019 – 31.12.2019)

Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

Belediye Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)

2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

2019 Yılında Satın Alınacak Taşıtların Azami Satın Alma Bedelleri

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, organize sanayi bölgelerinin yer s...

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; gerekli iş ve işlemleri kapsar.

Güzergah Dışı Yolcu Taşıyan Minibüslerin Cezalandırılması Hk.

Günaydın, Belediye yetkilileri şehir hatlarında çalişan dolmuş hatlarına güzergah değiştirdiniz diyerek 900 TL ceza kesmiştir. Encümen kararı ile zabıta yönetmeliğine göre kesilmiştir. Hat sahipleri encümen kararını iptal etmek için ne gibi gerekçe g...