Anayasa Mahkemesi, işten çıkarmaya karşı açılan davada verilen işe iade kararının gerekçesinin uzun süre bekletilerek yazılmasının adil yargılama ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkemenin 7.9.2021 tarihli 2018/15809 başvuru sayılı kararına göre; İş Mahkemesinde açılan bir davada mahkemenin 10/7/2017 tarihinde işe iade kararı verilmiş, gerekçeli karar 7/6/2018 tarihinde yazılmıştır. Söz konusu karar İstinaf ve Yargıtay tarafından onaylanmıştır. 

Sürecin uzaması üzerine yapılan yargılanma hakkı başvurusu sonucunda Anayasa Mahkemesi; “Başvuruya konu olayda 18/10/2016 tarihinde açılan davaların 7/3/2019 tarihinde Dairenin onana kararlarıyla kesinleştiği yani yargılamanın üç dereceli yargılama sisteminde 2 yıl 5 ay sürdüğü anlaşılmıştır. Başvuruya konu davaların hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi ölçütler dikkate alındığında karmaşık olmaktan uzak olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında yargılamalarda dört duruşma neticesinde davaların açılmasından 9 ay sonra kısa karar tefhim edilmiş ise de tefhim tarihinden gerekçeli kararların yazılmasına kadar 1 yıl 2 ay 10 günlük süre geçmiş olup bu durum tek başına yargılama sürecinin uzamasına neden olmuştur.” tespitinde bulunmuş ve makul sürede yargılama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir.