Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisi toplantısı ile ilgili olarak “belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğu” şeklindeki “salt çoğunluk” tanımı değişti.

29 Nisan 2021 tarih ve 31469 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin belediye meclisi toplantısı ile ilgili olarak “belli sayının yarısından az olmayan çoğunluğu” şeklindeki “salt çoğunluk” tanımı; “Belli sayının yarısından fazla olan çoğunluğu,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.