TBMM’den Gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 1053 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerine erteleme geldi.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyelerin gelir vergisi ve prim borçları ile DSİ’ye olan taksit ödemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının;

- Gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, 

- Tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 

- 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, 

Bu günden (17 Nisan 2020) itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3 ay ertelenmiştir.

Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecektir. 

Bunlar ertelenen süre sonunda, 

- Ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, 

- Herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 

tahsil edilir. 

Bu konu ile ilgili detaylar ve diğer düzenlemeler için lütfen tıklayınız…