Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 792/Ç maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara erişmek için tıklayınız.