Adalet Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle “Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esaslar” belirlendi.

Yönetmelikle getirilen esaslar şu şekildedir:

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirmek şartıyla;

· Avukatlık Kanunu’nda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla staj yapabilirler.

· İdareler, avukatlık stajının yapılması hususunda gereken kolaylığı sağlar.

· Kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkânlardan yararlanmalarını sağlar.

· Staj yapacak kamu personeli, stajın başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirir, görev ve işyeri değişikliği halinde de aynı bildirim yapılır.

· Staj yapanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını,  staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapar.

Resmi Gazete’de yayınlanan usul ve esaslara erişmek için tıklayınız.