RESMİ GAZETE

Resmi Gazete'de Bugün

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

29 Aralık 2022 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

2023 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Uygulanacak Cezalar Belirlendi

29 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Bazı Eğlence Vergilerinin Oranı Süresiz Sıfırlandı

Yerli-yabancı film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı süresiz olarak sıfırlandı.

Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

18 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik; 18 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile su kirliliği kontrolü yönetmeliğinde birçok değişiklik yapıldı

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar bu günkü (14 Aralık 2022 tarihli) Resmi Gazete’de yayınlandı.