12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyelere Devredilen Arazilerin 19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı İskân Kanunu Amaçlarında Kullanılmasına İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi05.06.2015
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Tebliğ; 19/09/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanununun 12/07/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun ile eklenen geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce köy olan yerlerde 5543 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek fiziksel yerleşimin düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup, 6360 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce köy olan yerleşim yerlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İskan Kanunu


Yorumlar